Mimarlık ABD Yapı Fiziği Tezsiz YL Programından Yapı Fiziği Tezli YL Programına Öğrenci Geçiş Kontenjanı Hk

YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde-13/1 hükmü gereğince, Mimarlık Anabilim Dalının önerisi ve 13.07.2021 Tarih ve 2021/19 numaralı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılı Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği tezli yüksek lisans programına öğrenci geçiş kontenjanının 2 (iki) kişi olarak belirlenmiştir.

 

Mimarlık ABD Yapı Fiziği Tezsiz YL Programından Yapı Fiziği Tezli YL Programına geçiş yapmak isteyen öğrencilerimizin 27.08.2021 tarihine kadar Mimarlık Anabilim Dalına başvuru yapmaları gerekmektedir.       

 

YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde-13/1

“Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, aynı adlı programın mevcut olması durumunda, başvurulacak dönemin tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili programa geçiş talebinde bulunabilirler. İlgili programlara yapılacak geçişler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenen kontenjan sayısı ile sınırlıdır. Başvurular anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye iletilir ve ilgili EYK tarafından karar verilir.”