RASE Journal

YTÜ Süreli Yayınlar bünyesinde Enstitümüz tarafından hazırlanan “Recent Advances in Science & Engineering – (RASE)” orijinal araştırma ve inceleme makalelerini ingilizce olarak yayınlayan, uluslararası, çok disiplinli, açık erişimli, hakemli ve dijital bir bilimsel dergi olarak yayın hayatına başlamıştır.

RASE Dergimiz YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları Madde-21 1/b "Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması” hükmüne uygun olarak yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanıyla birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışma yapmış olma şartını sağlamaktadır. RASE dergisinde yayınlanmak üzere yayınlarınızı resmi internet sayfasına rase.yildiz.edu.tr gönderebilirsiniz.