Üniversitemiz lisans programlarını İlk 3 derece ile bitiren yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar hakkında

Üniversitemiz lisans programlarını İlk 3 derece ile bitiren yüksek lisans programlarına kayıt yaptıracak adaylar hakkında

 

30.07.2021 Tarihi Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Üniversitemiz lisans programlarını ilk 3 derece ile bitiren yüksek lisans program adayları, mezun oldukları bölümlerin yüksek lisans programlarına kontenjan dışı SINAVSIZ kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi


MADDE 6- (1) Alan içi, alan dışı ve yatay geçiş olmak üzere yürütülen lisansüstü programlarında öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara güz döneminde yapılan başvurularda, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri lisans programını ilk 3 (üç) derece ile bitiren Üniversitemiz mezunları, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yüksek lisans programına kayıtları kontenjan dışı yapılır.

 

2020-2021 Bahar Dönemi sonu itibariyle Üniversitemiz lisans programlarından mezun olmuş olan adaylarımızın aşağıdaki belgelerin orijinalleri ve fotokopileri ile birlikte 27.08.2021 tarihine kadar Enstitümüze başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru yapmak istediği Yüksek Lisans Programını belirten Dilekçe
  2. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmış Derece Belgesi
  5. Lisans Diploması
  6. Lisans Transkripti
  7. ALES veya GRE Belgesi
  8. Yabancı Dil Belgesi (Öğretim Dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)
  9. E-devletten alınmış Mezuniyet Belgesi

 

Önemli Not: Üniversitemizi derece ile bitiren ve ALES (veya GRE) Belgesi olmayan lisans mezunlarımız, 2021-ALES/2 (veya GRE) sınavına girerek minimum puan şartını sağlamaları durumunda (kontenjan dışı ve giriş sınavından muaf oldukları için) geç kayıt imkanından faydalanabileceklerdir.
Detaylı bilgi için Öğr. Gör. Fuat FINDIKOĞLU (fuatf@yildiz.edu.tr) ile iletişime geçiniz.