2021-2022 Güz Dönemi Lisansüstü Programlarımıza Başvuru Yapmış/Yapacak Olan Adaylarımızın Değerlendirme Süreçleri (Çevrim içi Yazılı Giriş Sınavı veya Sözlü Mülakat Tarih ve Saat Bilgileri) Hakkında

Lisansüstü programlarımıza başvuru yapmış/yapacak olan adaylarımızın, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için geçerli olmak üzere, 30.07.2021 Tarih ve 2021/06 toplantı numaralı Senato Kararı ile lisansüstü değerlendirme süreçleri ile alakalı düzenlemeler yapılmıştır.

Doktora programlarına başvurularda; giriş sınavı çevrim içi yazılı bilim sınavı ve/veya çevrim içi mülakat ile yapılarak, ALES puanının yüzde 50'si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO'sunun yüzde 10'u ve giriş sınavı notunun yüzde 40'ı dikkate alınarak genel başarı notu hesaplanacaktır.

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvurularımızın değerlendirme sürecinde ise, çevrim içi yazılı giriş sınavı ve/veya çevrimiçi sözlü mülakat yapacak olan ya da giriş sınavı yapmayarak ALES puanının %70'i ve AGNO'nun %30'unun hesaplanması yönetmiyle öğrenci alımı yapacak olan programlar belirlenmiştir.

Not: Tezli Yüksek Lisans programlarımızda giriş sınavı yapılacak ise, ALES puanının %50'si, AGNO'nun % 10'u ve giriş sınavının (yazılı ve/veya sözlü) %40'ı hesaplanarak genel başarı notu belirlenecektir.

Başvuru yapmış olduğunuz programların değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi, çevrim içi yazılı giriş sınavı ve/veya sözlü mülakat tarih ve saat bilgileri için Tıklayınız.

Not: Çevrim içi yazılı sınav ve/veya sözlü mülakat değerlendirmelerine girecek olan adaylarımıza, başvurmuş odukları programa ait çevrim içi yazılı sınav veya sözlü mülakat sınav linkleri anabilim dalları tarafından e-mail adreslerine gönderilecektir. Online başvuru sistemine (lisansustu.yildiz.edu.tr) kayıt olurken girmiş olduğunuz e-mail adreslerinizin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu süreçte, sınavlarla ilgili diğer bilgiler için anabilim dallarımızın web adreslerini de ayrıca takip etmeniz gerekmektedir. Lisansüstü değerlendirme sürecindeki sorularınız için lisansüstü program koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.