Üniversitemiz lisans programlarını yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile bitiren ve yüksek lisans ya da bütünleşik doktora programlarımıza kayıt yaptırmak isteyen adaylarımız hakkında

31.08.2021 Tarihli Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Üniversitemiz lisans programlarını YÜKSEK ONUR, DERECE veya DERECEDEN DAHA YÜKSEK AGNO ile bitiren yüksek lisans/bütünleşik doktora program adayları, tercih ettikleri bir YÜKSEK LİSANS veya BÜTÜNLEŞİK DOKTORA programına (ilgili programın asgari şartlarını sağlamaları durumunda) kontenjan dışı SINAVSIZ kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi


MADDE 6- (1) Alan içi, alan dışı ve yatay geçiş olmak üzere yürütülen lisansüstü programlarında öğrenci kontenjanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

 

(2) Lisansüstü programlara güz döneminde yapılan başvurularda, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri lisans programını ilk 3 (üç) ile tamamlayan Üniversitemiz mezunlarımızın yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kayıtları, ilgili programın asgari şartlarını sağlamaları durumunda kontenjan dışı olarak EYK kararıyla yapılabilir. Ayrıca, aşağıda belirtilen hususları sağlayan Üniversitemiz mezunlarımız da aynı hükümden yararlanırlar.

(a) Bir önceki akademik yılda mezun olmuş ve mezun olduğu lisans programını bir önceki bahar döneminde üçüncü dereceyle bitiren mezun ile eşit veya daha yüksek AGNO ile tamamlamış mezunlar,

(b) Bir önceki akademik yılda yüksek onur ile mezun olanlar,

Bu hükümde yer alan hususlardan yararlanmak isteyen mezunlarımız, lisans öğrenimlerini en geç sekizinci (4/8) dönemde (Yabancı dil hazırlık öğretimini yarı dönemde tamamlamış öğrencilerin yarıyılları sistemde 4/9 olarak gösterilir ve değerlendirmeye alınırlar) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yüksek onur ile mezun olanlar için en geç sekizinci (4/8) dönemde mezun olma şartı aranmaz. İlgili lisans mezunlarımızın kontenjan dışı kayıt başvurusu yapılabilmeleri için başvurulan programda alan içi veya alan dışı kontenjan açılmış olması gerekmektedir. (31.08.2021/07-27 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

 

2020-2021 Bahar Dönemi ve takip eden yaz sürecinde mezun olmuş ilgili adaylarımız aşağıdaki belgelerin orijinalleri ve fotokopileri ile birlikte 01.10.2021 tarihine kadar Enstitümüze başvurabilirler.

 

Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru yapmak istediği Yüksek Lisans ya da Bütünleşik Doktora Programını belirten Dilekçe
  2. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınmış yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile mezun olduğunu belirten belge
  5. Lisans Diploması
  6. Lisans Transkripti
  7. ALES veya GRE Belgesi
  8. Yabancı Dil Belgesi (Öğretim Dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)
  9. E-devletten alınmış Mezuniyet Belgesi

 

Not: Eksik belgesi olan adaylarımızın belgelerini 17 Ekim 2021 Saat 16.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.