Türkiye Bursları Kapsamında Lisansüstü Programlarımıza Yerleştirilen Öğrenciler hakkında

Türkiye Bursları Kapsamında YTB (Yurtdışı Türkler ve Akra Topluluklar Başkanlığı) tarafından burslandırılması uygun bulunan adaylardan Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan programlara yerleştirilenlerin 21/09/2021, saat 15:30’a kadar aşağıda listelenen belgeler ile birlikte Enstitümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belge

Adet

Türü

Açıklama

Dilekçe *

1

Asıl

Kayıt olunmak istenen program ismini ve kişisel bilgileri içeren dilekçe örneği için Tıklayınız.

Diploma

1

Asıl & Fotokopi

Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimine ait Diploma(ları)nın aslı görülecek ve fotokopisi teslim alınacaktır

Transkript

1

Asıl & Fotokopi

Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimine ait Transkript(ler)in aslı görülecek ve fotokopisi teslim alınacaktır

Pasaport/TC Oturma izin kartı

1

Fotokopi

Pasaport veya oturma izni kartının aslı kontrol edilerek fotokopisi alınacaktır.

Fotograf

1

Vesikalık

Öğrenci kimlik kartında kullanılmaya uygun olmalıdır

TÖMER C1 Sertifikası

(Türkçe Programlara yerleştirilecek adaylar için)**

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen en az C1 düzeyinde sertifika olmalıdır. Geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

TÖMER B1 Sertifikası

(İngilizce programlara yerleştirilecek adaylar için)***

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen en az B1 düzeyinde sertifika olmalıdır. Geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

İngilizce Yeterlik Belgesi****

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Kabul edilen sınavlardan alınmış geçerli bir sınav sertifikası olmalıdır.

 

*Kayıt olunmak istenen program daha sonra değiştirilemez. Bir anabilim dalı altından yer alan programlardan biri seçilmelidir.

Yüksek Lisans Program Listesi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/ANAB%C4%B0L%C4%B0M-DALLARI/TEZL%C4%B0-Y%C3%9CKSEK-L%C4%B0SANS/396

Doktora Program Listesi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/ANAB%C4%B0L%C4%B0M-DALLARI/DOKTORA/397

**TÖMER C1 Belgesi bulunmayan ve eğitim dili Türkçe olan Programlara yerleştirilen adaylar “Türkçe Hazırlık” sınıfına kaydedilir.

***Kayıt esnasında TÖMER B1 sertifikası bulunmayan adaylar, mezuniyet tarihine kadar sertifikalarını teslim edebilirler. Bu durumda olan adayların bir taahhüt belgesini imzalamaları istenecektir.

****Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleştirilecek adayların aşağıda listelenen geçerli sınavlardan alınmış minimum puanlarını belgeleyen belgelerini sunmaları gerekmektedir:

Yüksek Lisans Programları:

 

YDS

(veya e-YDS)

YÖKDİL

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PEARSON PTE Academic

55

55

66

C

C

50

 

 

Doktora Programları:

 

YDS

(veya e-YDS)

YÖKDİL

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PEARSON PTE Academic

60

60

72

C

C

55