2021-2022 GÜZ YARIYILI 100-2000 YÖK DOKTORA BURS BAŞVURULARI TAKVİMİ

2021-2022 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

 

Başvuru Son Tarihi: 09 Ekim 2021 (Saat 23.59'a kadar)

 

Sözlü Mülakat Tarihleri: 11-12 Ekim 2021

Kazananlar için Kesin Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2021

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2021/2022 GÜZ YARIYILINDA BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLAR ARASINDAN BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA BURSU VERİLECEK VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Teze geçmeyen ve eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencileri

Lisans mezunu olup ilgili program için Bütünleşik Doktora Programı başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Bu kapsamda, Enstitümüzde eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencilerine ve belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylara başarılı bulunmaları sonucunda, azami 4 yıl boyunca ayda 2.600 TL (*) (herhangi bir kurumda çalışmayan adaylar için) burs ödemesi yapılacaktır. Bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır. Belirtilen burslardan Doktora tez aşamasına geçmemiş olan öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredilerine de ek olarak devam edecektir. Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.

(*) Mevcut burs miktarını temsil etmektedir. Burs miktarlarında YÖK tarafından yapılacak bir güncelleme olabilir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

 

BAŞVURU BELGELERİ

(i) tez yapmak istedikleri alanı belirten, herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını veya çalışıyor ise herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olduklarını beyan eden başvuru formunu,

(ii) lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi

(iii) E-devlet'ten alınmış lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi 

(iv) lisans ve yüksek lisans transkript fotokopisi

(v) doktora transkripti ( doktora öğrencisi ise )

(vi) özgeçmiş

(vii) ALES belgesi

(viii) yabancı dil belgesi

(ix)1 adet fotoğraf

(x) nüfus cüzdanı fotokopisi

(xi) E-devlet üzerinden alınmış SGK Hizmet Dökümü Belgesi

(xii) Eğer aday çalışıyor ise, çalıştıkları kurumdan alınmış Çalışma Belgesi

 

BAŞVURU

 

Programa başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru belgelerini en geç 09 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar, lisansustu.yildiz.edu.tr adresi üzerinden, mevcut kullanıcı hesabınız yok ise yeni kullanıcı hesabı oluşturarak, sisteme giriş yapmak sureti ile mesaj kategorilerinden "YÖK 100/2000 Doktora Bursu 2021/2022 Güz Dönemi Başvuruları" kategorisini seçerek, başvuru formunu ve ekleri yükleyerek başvurularını göndermeleri gerekmektedir.  Başvuru sistemi için tıklayınız.

Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak,

2.Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar başvuru yapamaz. Bunların haricinde çalışanlar için aylık burs miktarı: 700 TL (*)’dir.

3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4. Bütünleşik Doktora Programı için Lisans mezunu olup ilgili program için başvuru şartlarını sağlamak,

5. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak,

6. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

(*) Mevcut burs miktarıdır. Burs miktarında YÖK tarafından yapılacak bir güncelleme olabilir.

 

*Sınav Yeri: Giriş sınavları Çevrim İçi Sözlü Mülakat şeklinde yapılacak olup, ilgili Anabilim Dallarımız tarafından başvuru evrakını eksiksiz olarak Enstitümüze iletmiş olan adaylara ÇEVRİM İÇİ sözlü mülakat sınav linkleri ilgili adayların e-mail adreslerine gönderilecektir.

 

 

PROGRAMLAR VE KOŞULLAR

 

Aşağıda listede belirtilen Araştırma Alanlarına, belirtilen programlarda kayıtlı olan veya bu programlara kaydolacak olan öğrencilerden tez aşamasına geçmemiş Doktora öğrencileri BURS için başvurabilirler.

Ayrıca, ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasına sahip ve Enstitü Doktora Programı başvuru şartlarını* sağlayanlar adaylar da ilgili Araştırma Alanında Doktora Tezlerini tamamlamak kaydıyla BURS için başvurabilirler. Değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların, ilgili Doktora Programlarına kayıt işlemleri yapılacak ve öğrenime 2021/2022 Güz Dönemi itibariyle başlayacaklardır.

 

Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları ve kontenjanlar

 

Tez Çalışması Yapılacak

Araştırma Alanı

Alınacak Öğrenci Sayısı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Arttırılmış Gerçeklik (Yapay Sinir Ağları da dahil)

3

Aviyonik Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Matematik Mühendisliği ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

İnşaat Mühendisliği ABD

Elektrik Mühendisliği ABD

Deniz Ekosistemlerinin Sürdürülebilirliği (Denizel müsilaj, Biyoçeşitlilik, Rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, Deniz kirliliği, Kıyısal alan tahribatı dahil) 3

Biyomühendislik ABD

Çevre Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği ABD

Harita Mühendisliği ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Kimya ABD

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Enerji Depolama 3

Elektrik Mühendisliği ABD

Enerji Teknolojileri ABD

Fizik ABD

Makine Mühendisliği ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda) 3

Çevre Mühendisliği ABD

Elektrik Mühendisliği ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

Enerji Teknolojileri ABD

Fizik ABD

Harita Mühendisliği ABD

İnşaat Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Mimarlık ABD

Şehir ve Bölge Planlama ABD

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

3

Elektrik Mühendisliği ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Enerji Teknolojileri ABD

Fizik ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

 

 

 

                            *Başvuru Minimum Şartları *

 

Not Ortalaması (Lisans):

2.00

 

Not Ortalaması (Yüksek Lisans):

2.50

 

ALES**:

55

 

YDS/YÖKDİL**:

55

 

Bütünleşik Doktora Programı için ALES:

80

 

Bütünleşik Doktora Programı için Not Ortalaması (Lisans):

3.00  

**ALES ve Yabancı Dil sınavları yerine, Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen Eş değer sınav sonuçları da kullanılabilir.

*Belirtilen Anabilim Dalları ve Programları öncelikli olmak üzere, başvuru yapılacak olan alanla ilgili olan Enstitümüz programlarına da başvuru yapılabilecektir.

 

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.


Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.

YÖK 100/2000 doktora bursiyerlerine TÜBİTAK'ın sağladığı ek burs imkanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.