COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE KAYIT DONDURMA HAKKINDA DUYURU (BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR!-GÜNCELLEME TARİHİ-03.11.2021)

Dayanak: 20.09.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ağustos 2021 tarihinde yayımladığı “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi”

"Not: 20.09.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı gereğince; lisansüstü öğrencilerin, salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla uygulamalara katılmak istememesi ve kayıt dondurma talep etmeleri halinde taleplerinin ilgili Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilmesi ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının da görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşüne binaen kayıt dondurma işleminden yararlanabilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüm lisansüstü öğrencilerimiz, 2021-2022 Güz dönemi için 11.10.2021 ve 28.10.2021 tarihleri arasında COVID-19 salgın endişesi sebebi ile kayıt dondurma talebinde bulunmuş; ancak başvuru tarihini muhtelif sebeplerle kaçıran öğrenciler göz önünde bulundurularak 28.10.2021 tarihinde dolan son başvuru tarihinin 2021/30 nolu EYK toplantısında uzatılarak 12.11.2021 tarihi olarak belirlenmesine karar verilmiştir." (Güncelleme Tarihi: 03.11.2021)

 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle;

20.09.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı gereğince; lisansüstü öğrencilerin, salgının bölgesel ve yerel seyri dolayısıyla uygulamalara katılmak istememesi ve kayıt dondurma talep etmeleri halinde taleplerinin ilgili Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilmesi ve tez aşamasında olan lisansüstü öğrenciler, tez danışmanının da görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşüne binaen kayıt dondurma işleminden yararlanabilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüm lisansüstü öğrencilerimiz, 2021-2022 Güz dönemi için 11.10.2021 ve 28.10.2021 tarihleri arasında COVID-19 Salgın endişesi sebebi ile kayıt dondurma talebinde bulunabileceklerdir. "Kayıt dondurma talepleri 12.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır" (Güncelleme Tarihi: 03.11.2021)

 

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir:

1. Başvurular online (lisansustu.yildiz.edu.tr) yapılacaktır.

2. 2021-2022 Güz dönemi itibari ile azami süresini aşmamış olan tüm lisansüstü öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

3. 2021-2022 Güz döneminde ders aşamasında olan tüm lisansüstü öğrencilerimiz COVID-19 sebebiyle kayıt dondurma başvurusu yapabilirler. Tez aşamasında olup COVID-19 salgını sebebi ile kayıt dondurma talebinde bulunacak olan öğrencilerimizden;

  1. Tez aşamasında olan tezli yüksek lisans öğrencilerimiz; YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında belirtilen ders yükü tamamlama kurallarına göre ders aşaması tamamlanmış ise, başvuru tarihlerinde COVID-19 sebebi ile kayıt dondurma işleminin uygun olduğuna dair danışman onayı gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
  2. Doktora tez önerisinden başarılı olmuş olan tez dönemindeki doktora öğrencilerimizin, başvuru tarihlerinde COVID-19 sebebi ile kayıt dondurma talebinde bulunabilmeleri için tez danışmanlarından kayıt dondurma işleminin uygun olduğuna dair onay almaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Kayıt dondurulan 2021-2022 Güz dönemi azami süreden sayılmayacak olup kayıt dondurulan dönemde eğitim ve öğretime devam edilemeyecektir. (Mezuniyet başvurusu, doktora yeterlik, tez öneri, tez izleme komite toplantısı vb. yapılamaz. 2021-2022 Güz döneminde kayıtlı olunan dersler GSİS’den silinir.)

5. 2020-2021 Bahar dönemi sonu itibari ile azami süresi dolmuş olan Yüksek Lisans öğrencileri başvuru yapamayacaktır. Bu süreçte 2020-2021 Bahar Dönemi sonu itibari ile azami süresi biten ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri başlamış ve devam eden lisansüstü öğrencilerimiz kayıt dondurma talebinde bulunamayacak olup tez savunma sonrası tez teslimi yapmaları gerekmektedir. YTÜ Senato Esaslarında yer alan tez teslim için verilen 1 aylık süreye talep edilmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 1 aylık ek süre verilebilmektedir.

6. Kayıt dondurma talepleri YÖK mevzuatı ve kararları doğrultusunda değerlendirilerek nihai karar başvuru bitiminde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.

7. Öğrencilerimiz, nihai kayıt dondurma kararı verilene kadar derslerine devam edebilirler. Ancak, kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığında, seçilmiş olan dersler mevzaut gereği transkriptten silinecektir.

8. Online yapılacak olan kayıt dondurma talepleri 28.10.2021 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt dondurma talepleri işleme alınamayacaktır. "Kayıt dondurma talepleri 12.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır" (Güncelleme Tarihi: 03.11.2021)

Not: Duyurumuzun dayanak kısmında yer alan mevzuatlarda, kayıt dondurma talebinde bulunacak olan Üniversitemiz araştırma görevlileri için kayıt dondurulacak dönemin görev sürelerine eklenmesi ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır.

 

Online Kayıt Dondurma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" /"Talep Yap" / “COVID-19 Kayıt Dondurma Talep İşlemi” kısmından talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz başvuruda ayrıca COVID-19 sebebi ile kayıt dondurma işleminin uygun olduğuna dair danışmana ait imzalı dilekçesini de (PDF formatında) yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurusu kabul edilmeyecektir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup, başvurular bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek nihai kayıt dondurma kararları verilecektir.

Online sistem için Tıklayınız.

 

Kayıt Dondurma Başvuru Son Tarih: 12.11.2021 Cuma Saat: 23.59 (Güncelleme Tarihi: 03.11.2021)