YTÜ Cam Araştırma Grubu Lisansüstü Bursiyer İlanı

YTÜ Cam Araştırma Grubu, Yıldız Teknik Üniversitesinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi gören/görecek öğrencileri, aşağıda detayları sunulan projelerde bursiyer olarak görev alarak birlikte çalışmaya davet ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Şişecam A.Ş. arasında yürütülen “Yeni nesil güçlendirilmiş fonksiyonel ince camların geliştirilmesi” isimli projede Tübitak 2244 - Sanayi Doktora Programı kapsamında istihdam edilmek üzere 1 doktora öğrencisi.


İlgili Anabilim Dalları:

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Bölümü
 • Fizik Bölümü


Burs Miktarı:
 

 • 6000 TL / ay


Yıldız Teknik Üniversitesi ve Institute of Photonics and Electronics Çek Bilimler Akademisi (CAS) arasında yürütülen “Lazer tabanlı üç boyutlu ekran uygulamaları için tek lazer uyarımla tüm renklerde ayarlanabilir ısıma yapan lantanit katkılı monolitik camlar” isimli projede Tübitak 2537 - İkili İsbirliği Programı kapsamında istihdam edilmek üzere 1 doktora ya da 1 yüksek lisans öğrencisi.
 

İlgili Anabilim Dalları:

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Fizik Bölümü
   

Burs Miktarı:

 • 3500 TL / ay (doktora) - 3000 TL / ay (yüksek lisans)


Yıldız Teknik Üniversitesi BAPK tarafından desteklenen “Sahtecilik Karşıtı Uygulamalar için CdSe ve CsPbBr3 Kuantum Nokta Eş-Katkılı Cam Nanokompozitlerin Geliştirilmesi” ve “Aydınlatma teknolojisinde kullanılmak üzere yüksek ısıl ve kimyasal kararlılıkta CsPbBr3 perovskit kuantum nokta ve lantanit eş-katkılı cam nanokompozitlerin geliştirilmesi” isimli projelerde istihdam edilmek üzere 2 yüksek lisans öğrencisi.
 

İlgili Anabilim Dalları:

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Fizik Bölümü

Burs Miktarı:

 • 800 TL / ay

Başvuru Dokümanları:

 • Detaylı özgeçmiş
 • Lisans ve yüksek lisans, doktora ders aşaması transkriptleri
 • Varsa yabancı dil ve ALES sınav sonuçları

İletişim:

 • Doç. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu ve Doç.Dr. Ali Erçin Ersundu
 • E-mail: ytuglass@gmail.com