2021-2022 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavı Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine (Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022)!

       Yeterlik başvuruları 28 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olup 08 Mart Salı günü son bulacaktır. Başvurular GSIS otomasyon sisteminden öğrenci tarafından yapılacaktır. Senato Esasları Madde 17’ye göre ders yükümlülüğünü tamamlamış ancak GSIS sistemine başvuruda hata alan öğrenciler var ise lisansustu.yildiz.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak mesaj kategorisinde yer alan “Doktora Yeterlik Sorun Bildirme” mesaj kategorisine mesaj göndererek durumlarının incelenmesini sağlayabilirler.
 

       Doktora Yeterlik Yazılı sınavları 18.04.2022-29.04.2022 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen, yer, saat ve tarihlerde yüz yüze yapılacak olup Anabilim dallarının web sitelerinde ilan edilecektir. Yazılı sınavdan başarılı olanlar, 16.05.2022 tarihine kadar Anabilim dallarının belirlediği tarihlerde sözlü sınava gireceklerdir. Anabilim dalları web adreslerinden Doktora Yeterlik sınavlarının tarih, saat ve diğer bilgiler ilan edileceklerdir (Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022). 

 

       YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 (12.01.2021 tarihli Senato Esasları) gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir:

 • Yeterlik sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.
 • Yeterlik Yazılı Sınavı: Tek aşama yapılacak olup anabilim dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar
 • Yeterlik yazılı sınavından en az 70/100 puan alınmalıdır.
 • Yeterlik yazılı sınavdan başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez.
 • Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.
 • Başarılı olunabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav aritmetik ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

 

       Dönemi 6 Olan Öğrenciler: 2019-2020 Güz dönemi kaydolmuş öğrencilerden hala yeterlik sınavına girmemiş olan doktora öğrenciler 5. dönemlerini tamamladıkları için başarısız sayılmışlardır. Bu öğrencilerden, 2021-2022 Bahar dönemi doktora yeterlik sınavlarına başvuru yapmayan, başvuru yapıp sınava girmeyen veya başvuru yapıp sınavdan başarısız olanların ikinci başarısızlıkları olacağından kayıtları silinecektir!!!

 

       Dönemi 5 Olan Öğrenciler: 2019-2020 Bahar dönemi kayıtlı olan tüm doktora öğrencileri bu dönem 5. dönemleri olduğu için YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereği Doktora Yeterlik başvurusu yapmak zorundadırlar. Başvuru yapmayanların veya başvuru yapıp sınava girmeyenlerin ilk başarısızlıkları olacaktır!!!

 

       2021-2022 Güz Dönemi Doktora yeterlik yazılı bölümden başarılı olmuş ancak sözlü sınavdan başarısız olmuş öğrenciler GSIS den başvuru yapmaları şartı ile bu dönem sadece sözlü sınava alınacaklardır.

 

      2017-2018 Güz dönemi ve sonrasında kayıtlı olan tüm doktora öğrencileri için zorunlu ders uygulaması bulunmaktadır. Bu kapsamda doktora yeterlik sınavına başvurulabilmesi için aşağıda yer alan ders tamamlama kuralının sağlanması gerekmektedir.

 

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
 • Doktora programlarına lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş öğrenciler için; 42 (kırk iki) krediden az olmamak koşuluyla, en az 14 (on dört) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersinden oluşur.
 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Lisansüstü eğitimin ilk 4 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 7 (yedi) dersin en az 4 (dört)’ü, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan ve kayıtlı olduğu programın minimum sayıdaki zorunlu derslerini içeren derslerden oluşur. Lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için ise Lisansüstü eğitimin ilk 6 dönemi içerisinde alınması gereken Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ile Seminer dersi haricindeki 14 (on dört) dersin en az 8 (sekiz)’i, öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalı müfredatında bulunan ve kayıtlı olduğu doktora programın minimum sayıdaki zorunlu derslerini içeren derslerden oluşur
 • Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 3 (üç), lisans derecesi (bütünleşik) ile kabul edilmiş doktora öğrencileri için en fazla 6 (altı) ders, öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılabilir.
 • 2016-2017 Bahar yarıyılı öncesinde kayıt yaptırmış doktora öğrencileri Seminer, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi hususlarında kaydoldukları dönemdeki senato esaslarına yer alan ders tamamlama kurallarına tabidirler. Ancak, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ve Seminer derslerini almış olan ilgili dönem doktora öğrencileri ders yükü konusunda yürürlükteki senato esaslarına da tabi olabilirler.
 • Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde almalıdır.

    

    Yukarıdaki koşulları sağlayamayan öğrencilerin yeterlik başvurusu yapmamaları ve mevzuatta verilen süre içerisinde eksik derslerini tamamlamaları gerekmektedir. (Mevzuatta yer alan sürede eksik derslerini tamamlamayan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.)  İlgili şartları sağlayamadığı halde başvuru yapan öğrencilerin yeterlik başvuruları geçersiz sayılacaktır!!!