7417 Sayılı Af Yasasından Yararlanarak Başvuracaklar İçin Duyuru (Güncelleme Tarihi: 23.11.2022)

 

  • Af yasasından yararlanacak adayların (05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler), başvuru dilekçesine ekledikleri gerekli belgeler ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
  •  7417 Sayılı Kanunda Geçen Öğrenci Affının Resmi Gazete'de yayımlandığı 05 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında kaydı silinenler başvuru yapamazlar.
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gönderilecek Uygulama Esaslarına göre Üniversitemizce gerekli çalışma yapılacak ve Af Uygulama Esasları ile başvuru sonrası işlemlere ilişkin Takvim belirlenecektir.
  • 7417 Sayılı Kanun'da Öğrenci Affına İlişkin Yer Alan Metin için Tıklayınız.
  • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Öğrenci Affına ilişkin Usul ve Esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendikten sonra ilan edilecektir.)
  • YTÜ 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN SENATO UYGULAMA ESASLARI için Tıklayınız. (Güncelleme Tarihi: 23.11.2022)
  • YTÜ 7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU SONRASINA İLİŞKİN TAKVİM (Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenecek Başvuru Sonrasına İlişkin Takvim daha sonra ilan edilecektir. )

 

 

Başvuru tarihleri:

Başlangıç : 05.07.2022

Bitiş          : 07.11.2022 16:00'a kadar.

Askerde olanlar için : Başvuru tarihlerinde askerlik hizmetinde olanlar için terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

 

Başvurular Enstitüye şahsen veya noter vekaleti ile yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuru için gereken evraklar:

1. Başvuru dilekçesi

2. Islak imzalı ya da elektronik imzalı adli sicil kaydı

3. Diploma aslı ve fotokopisi veya e-devletten alınmış elektronik koldu mezun belgesi

4. Kaydının silinmiş olduğu lisansüstü öğrenciliğine ait kayıt silinme transkript aslı ve fotokopisi (E-devlet sistemi üzertinden alınabilmektedir.)

5. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış ALES/GRE belgesi

6. Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış yabancı dil belgesi (Sadece eğitim dili İngilizce olan Yüksek Lisans ve Doktora programları için)

7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

8. Yabancı uyruklular için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi

9. Bir adet fotoğraf

 

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A. Blok 2. Kat A-2023 numaralı arşiv odası Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler/İstanbul