Doktora Öğrencimizin Başarısı

TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında projesi desteklenen Enstitümüz Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı öğrencisi Burçin ERKAL’ı kutlarız!

 

Proje Adı: Multipl Skleroz Hastalığında MiRNA Biyobelirteçlerinin in Siliko ve In Vitro Yöntemlerle Belirlenmesi