Türkiye Bursları Kapsamında Lisansüstü Programlarımıza Yerleştirilen Öğrenciler Hakkında

Türkiye Bursları Kapsamında YTB (Yurtdışı Türkler ve Akra Topluluklar Başkanlığı) tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına yerleştirilenlerin adayların 23/09/2022, saat 15:30’a kadar aşağıda listelenen belgeler ile birlikte Enstitümüze şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

Belge

Adet

Türü

Açıklama

Dilekçe *

1

Asıl

Kayıt olunmak istenen program ismini ve kişisel bilgileri içeren dilekçe örneği için Tıklayınız.

Diploma

1

Asıl & Fotokopi

Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimine ait Diploma(ları)nın aslı görülecek ve fotokopisi teslim alınacaktır

Transkript

1

Asıl & Fotokopi

Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimine ait Transkript(ler)in aslı görülecek ve fotokopisi teslim alınacaktır

Pasaport/TC Oturma izin kartı

1

Fotokopi

Pasaport veya oturma izni kartının aslı kontrol edilerek fotokopisi alınacaktır.

Fotograf

1

Vesikalık

Öğrenci kimlik kartında kullanılmaya uygun olmalıdır

TÖMER C1 Sertifikası

(Türkçe Programlara yerleştirilecek adaylar için)**

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen en az C1 düzeyinde sertifika olmalıdır. Geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

TÖMER B1 Sertifikası

(İngilizce programlara yerleştirilecek adaylar için)***

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen en az B1 düzeyinde sertifika olmalıdır. Geçerlik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.

İngilizce Yeterlik Belgesi****

1

Asıl & Fotokopi (veya elektronik doğrulama kodlu evrak)

Kabul edilen sınavlardan alınmış geçerli bir sınav sertifikası olmalıdır.

 

*Kayıt olunmak istenen program daha sonra değiştirilemez. Bir anabilim dalı altından yer alan programlardan biri seçilmelidir.

 

Yüksek Lisans Program Listesi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/ANAB%C4%B0L%C4%B0M-DALLARI/TEZL%C4%B0-Y%C3%9CKSEK-L%C4%B0SANS/396

Doktora Program Listesi: http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/ANAB%C4%B0L%C4%B0M-DALLARI/DOKTORA/397

 

**TÖMER C1 Belgesi bulunmayan ve eğitim dili Türkçe olan Programlara yerleştirilen adaylar “Türkçe Hazırlık” sınıfına kaydedilir.

***Kayıt esnasında TÖMER B1 sertifikası bulunmayan adaylar, mezuniyet tarihine kadar sertifikalarını teslim edebilirler. Bu durumda olan adayların bir taahhüt belgesini imzalamaları istenecektir.

****Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleştirilecek adayların aşağıda listelenen geçerli sınavlardan alınmış minimum puanlarını belgeleyen belgelerini sunmaları gerekmektedir:

 

Yüksek Lisans Programları:

 

YDS

(veya e-YDS)

YÖKDİL

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PEARSON PTE Academic

55

55

66

C

C

50

 

 

Doktora Programları:

 

YDS

(veya e-YDS)

YÖKDİL

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PEARSON PTE Academic

60

60

72

C

C

55