2022-2023 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Hakkında (Güncelleme Tarihi: 07.10.2022)

ÖNEMLİ DUYURU: GSIS sistemi 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi itibari ile kullanımdan kaldırılmıştır. OBS geçiş sürecinin devam etmesi sebebiyle Ders Ekle/Sil 28.09.2022 Çarşamba günü itibariyle başlayacaktır.

OBS Ders Kayıt Kılavuzu için Tıklayınız.

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken mutlaka "2022-2023 Güz Dönemi Ders Kayıtlarında Dikkat Edilecek Konular (Güncelleme: 07.10.2022)" başlıklı bilgilendirme metnini dikkatlice okumaları gerekmektedir. İlgili bilgilendirme metni için Tıklayınız (Güncelleme: 07.10.2022).

 

Anabilim dallarımızın programlarına ait zorunlu/seçmeli ders bilgilerinin yer aldığı eğitim müfredatları (Güncelleme: 08.09.2022) için Tıklayınız.

Not: 01.02.2022 tarihli YTÜ Senato kararı ve 16.02.2022 tarihli Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yüksek lisans ve doktora seçmeli/zorunlu ders havuzları birleştirilmiş olup alınması gereken zorunlu ders sayısı eğitim müfredatları dosyalarında her bir anabilim dalı için ayrı ayrı olarak belirtilmiştir. 

 

Harç Ücreti ödeme takvimi içerisinde harç borcunu ödememiş olan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır (Örneğin; Tez izleme ara raporu veremez, öğrenci belgesi alamaz, mazereti olsa bile kayıt dondurma ve izinli sayılma talep edemez, vb.). Harç ödeme takvimi dışında harç ücreti ödemesi yapılamaz.

 

Öğrenim ücretleri ile ilgili bilgilendirme için Tıklayınız. Harç ödemeleri ile ilgili soru ve sorunlarınız için harcbirimi@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz. Ders kayıt takvimi için Tıklayınız.

 

Yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerimizin kimlik kartları basım işlemleri tamamlandıktan sonra E-Yıldız Şube Müdürlüğü tarafından Anabilim Dallarına iletilecektir.