Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Kabul Mektubu Almış Olan Yabancı Uyruklu Adaylar Hakkında

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2022 tarih ve 2022/01 saylı toplantısında alınan karar

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvuruda bulunarak tez danışmanı olacak Üniversitemiz öğretim üyesinden kabul mektubu almış olan yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen evrak ile birlikte 31.01.2023 tarihi saat:15.00’a kadar kayıt olunmak istenilen programa ait Anabilim dalı başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları halinde; yabancı dil, ALES ve TÖMER şartı aranmaksızın,  ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kontenjan dışı ve sınavsız olarak kayıt olabileceklerdir.

 

İstenen Belgeler:

  1. Kabul Mektubu: Tez danışmanı olacak YTÜ öğretim üyesi tarafından verilen kabul mektubu. Örnek kabul mektubu için Tıklayınız.
  2. Diploma: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli diploma/mezuniyet belgesi
  3. Transkript: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli transkript belgesi
  4. Pasaport Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek üzere)
  5. 1 adet fotoğraf
  6. Üniversite Tanınırlık Belgesi: Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan yabancı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınırlığını gösterir belge (https://denklik.yok.gov.tr/yu-yukseklisans)
  7. Kayıt Talep Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız.)

 

NOT: Başvurusunu Anabilim dalı başkanlığına yapmış olan aday ayrıca son başvuru tarihine kadar evraklarının asıllarını ayrıca Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarih: 31.01.2023, Saat: 15:00