2022-2023 Bahar Dönemi Kayıt Dondurma Talepleri ile ilgili Önemli Hususlar

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle;

14.02.2023 Tarihli ve 2023/03 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı gereğince; lisansüstü öğrencilerimizin, talep etmeleri halinde 2022-2023 Bahar Dönemi kayıt dondurabilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda tüm lisansüstü öğrencilerimiz, 2022-2023 Bahar Dönemi için 27.02.2023 ve 17.03.2023 tarihleri arasında 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunabileceklerdir.

Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir:

1. Başvurular online (lisansustu.yildiz.edu.tr) yapılacaktır.

2. 2022-2023 Güz dönemi sonu itibari ile azami süresini aşmamış ve Senato Esaslarında yer alan kurallar çerçevesinde kayıt silme durumunda olmayan olan tüm lisansüstü öğrencilerimiz başvuru yapabilirler.

3. Kayıt dondurulan 2022-2023 Bahar dönemi azami süreden sayılmayacak olup kayıt dondurulan dönemde eğitim ve öğretime devam edilemeyecektir. (Mezuniyet başvurusu, doktora yeterlik, tez öneri, tez izleme komite toplantısı vb. yapılamaz. 2022-2023 Bahar döneminde kayıtlı olunan dersler OBS’den silinir.)

5. 2022-2023 Güz dönemi sonu itibari ile azami süresi dolmuş olan lisansüstü öğrencilerimiz başvuru yapamayacaktır. Bu süreçte 2022-2023 Güz Dönemi sonu itibari ile azami süresi biten ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri başlamış ve devam eden lisansüstü öğrencilerimiz kayıt dondurma talebinde bulunamayacak olup tez savunma sonrası tez teslimi yapmaları gerekmektedir. YTÜ Senato Esaslarında yer alan tez teslim için verilen 1 aylık süreye talep edilmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile 1 aylık ek süre verilebilmektedir.

6. Kayıt dondurma talepleri YÖK mevzuatı ve kararları doğrultusunda değerlendirilerek nihai karar başvuru bitiminde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilecektir.

7. Öğrencilerimiz, nihai kayıt dondurma kararı verilene kadar derslerine devam edebilirler. Ancak, kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığında, seçilmiş olan dersler mevzuat gereği transkriptten silinecektir.

8. Online yapılacak olan kayıt dondurma talepleri 17.03.2023 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak kayıt dondurma talepleri işleme alınamayacaktır.

Not: Duyurumuzun dayanak kısmında yer alan mevzuatlarda, kayıt dondurma talebinde bulunacak olan Üniversitemiz araştırma görevlileri için kayıt dondurulacak dönemin görev sürelerine eklenmesi ile ilgili herhangi bir husus yer almamaktadır.

 

Online Kayıt Dondurma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" /"Talep Yap" / “Kayıt Dondurma Talebi” kısmından talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup, başvurular bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek nihai kayıt dondurma kararları verilecektir.

Online sistem için Tıklayınız.

 

Kayıt Dondurma Başvuru Son Tarih: 17.03.2023 Cuma