Shiningstar Programı Başvuruları (Güncelleme Tarihi: 17.10.2023)

SHININGSTAR PROGRAMI

 

Programın amacı

Shining-Star programı, lisans öğrenimi sırasında yüksek lisans öğrenimine de başlamak isteyen başarılı öğrenciler için hazırlanmış bütünleşik yüksek lisans programıdır. Lisans AGNO’su 3.00 ve üzeri olan başarılı öğrencilerin, kayıtlı oldukları lisans programının lisansüstü anabilim dalındaki yüksek lisans programı derslerden alarak, Yüksek Lisans programından mezun olmalarına imkân sağlamaktır.

 

Programın kapsamı

Shining-Star öğrenci 5 dersten (15 kredi) az olmamak koşuluyla toplam 7 lisansüstü dersi (21 kredi) ile Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi alabilir.  

 

Programın süresi

Shining-Star kapsamında mezun olan lisans öğrencisinin, lisansüstü programına sınavsız ve kontenjan dışı olarak kaydı alınır. “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”Madde 17’de yer alan ders yükü tamamlama kuralları ve Madde 20 Mezuniyet Koşulları sağlaması durumunda, en erken 2 (iki) dönem sonunda yüksek lisans programından mezun olur.



Başvuru Koşulları:

  1. Programa en erken lisans öğreniminin beşinci yarıyılının başında olan Üniversitemiz öğrencileri başvurabilir.
  2. Başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.
  3. Başvurular ders kayıt tarihlerinde Bölüm/Program Başkanlıklarına yazılı olarak yapılır ve kayıtlı oldukları Bölüm/Program Kurulu önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ve ders almak istediği Enstitü'nün Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü düzeyde ders alınabilir.
  4. Lisans öğrenimi sonunda, Tezli Yüksek Lisans programına geçişin yapılabilmesi için, lisans öğrenimi sırasında en az 5 Lisansüstü dersinden CB veya üzeri bir not ile başarılı olunması ve bu derslerin lisans AGNO’suna katılmamış olması gerekmektedir.
  5. Öğrencinin başvurmak istediği Tezli Yüksek Lisans programına başvurmak için, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu bölümlerden mezun olunması gerekmektedir. Her bir Yüksek Lisans Programı için kabul edilen Lisans program listesini görmek için tıklayınız

 

Başvuru Şekli: Başvurular kayıtlı olunan bölüm başkanlığına yapılır.

Başvuru Tarihleri: 25.09.2023 - 13.10.2023 (Saat: 16.00)

Başvuru için gerekli belgeler: Başvuru formu ve güncel transkript. Başvuru formu örneği için tıklayınız