2023-2024 Güz Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuruları Hakkında

2023-2024 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

Özel Öğrenci Başvuruları 10-13 Ekim 2023 (Son başvuru tarihi: 13.10.2023 Saat: 16.00) tarihleri arasındadır. Dersler, 2 Ekim 2023 tarihinde başlamıştır. Kesin başvuru yapmış ve harç ücretini ödemiş öğrenciler, dilerlerse (ilgili EYK kararı alınına kadar) seçtikleri derslere katılabilirler (Derslere katılım ile ilgili detaylı bilgi ve süreçler ile ilgili ders yürütücülerinden destek talep edilmelidir). 

 

Başvuru Aşaması

- Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

- Kapanan derslerin ilanı 09.10.2023 tarihinde yapılacağından alınmak istenen dersin kapatılma durumu göz önüne alınarak, özel öğrenci başvurusu yapacak adayların anabilim dalı ve ders yürütücülerinden ders kontenjanları ile ilgili teyit almaları gerekmektedir.

- Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların katkı payı ödemesi gerekmektedir.

- Harç Bürosuna gidilerek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplatılmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödeme yapılmalıdır.

- Ödemesi yapılan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalı ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

- Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

 

Özel Öğrenci Başvurusu için İstenilen Belgeler

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı). Üniversitemize iletilmesi ile birlikte, özel öğrencilik notu Üniversitenize yazı ile bildirilebilecektir. 

- Öğrenci belgesi (Elektronik olarak doğrunabilir ya da ıslak imzalı ve mühürlü), 

- Transkript (Elektronik olarak doğrunabilir ya da ıslak imzalı ve mühürlü),  

- Nüfus cüzdan fotokopisi

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfada, Kalite Dokümanları menüsünden "Formlar" sekmesine tıklayarak "Form numarası" veya "Form İsmi" ile arama yaparak ilgili forma ulaşabilirsiniz.

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri (Önlisans-Lisans-Lisansüstü)” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adresi: 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A Blok, A-1030

 

Önemli Notlar:

1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 10-13 Ekim 2023 (Son başvuru tarihi: 13.10.2023 Saat: 16.00) tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.

2-) YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Özel Öğrenci Kabulüne ilişkin Maddesi uyarınca, sadece bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler özel öğrenci olarak başvuru yapabilir.

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.