2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarımıza Başvurular Hakkında

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURULAR HAKKINDA
 
Enstitümüz 2023-2024 Bahar Dönemi lisansüstü programlarına başvuruları (yatay geçiş dahil) 20 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup 30 Ocak 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve detaylı bilgi için Tıklayınız.
 
Başvuruların Enstitülerce onaylanması başvuru takvimi içerisinde yapılacaktır. Başvurunuz ilgili Enstitü tarafından onaylandıktan sonra başvuru üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle tercihlerinizi ve tercih sıranızı netleştirmeden başvurunuzu tamamlamayınız. 
NOT 1: Lisansüstü başvuru yapmış olan adaylarımızdan son başvuru tarihine kadar YÖK sisteminde mezun görünmeyenlerin başvuruları reddedilecektir. Mezuniyeti haketmiş olup son başvuru tarihine kadar Üniversitesi tarafından YÖK sistemine mezuniyeti henüz işlenmeyen adaylarımız; mezun olduğuna dair kesin ifade yer alan Üniversitesine ait resmi yazıyı son başvuru tarihine kadar Enstitümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. ( resmi yazı elektronik doğrulanabilir veya ıslak imza ve mühürlü olması gerekmektedir) 
NOT 2: 04.07.2023 tarihli Senato kararı gereğince; Üniversitemiz lisans programlarında mezuniyet aşamasında olan ancak lisans programlarına başvuru sırasında stajını tamamlamayan öğrencilerin, lisansüstü programlara başvuru yapabilmelerine ve kayıt hakkı kazanmaları durumunda lisans mezuniyetlerin ilgili yılın eğitim öğretim dönemi başlangıcına kadar tamamlanması şartı ile kayıtlarının yapılabilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda olan adaylar başvuru yaptıktan sonra ayrıca başvuru son tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen gelerek dilekçe vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları rededilecektir. Bu kapsamda başvuru son tarihine kadar dilekçe verip başvuruları kabul edilecek öğrencilerin kayıt hakkı kazanmaları durumunda 16.02.2024 tarihine kadar staj tamamlamış ve mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
 
ALES ve ÖSYM tarafından ALES'e eşdeğer kabul edilen GRE sınavı geçerlik süresi 5 (beş) yıldır. Enstitümüzde kullanılmakta olan ALES-GRE Not Dönüşüm Tablosu için Tıklayınız.
 
Yabancı uyruklu adayların eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara başvurabilmeleri için Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinin TÖMER/Dil merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitüsü’nden alınmış C1 seviyesinde TÖMER sertifikalarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. TÖMER sertifikalarının geçerlik süresi 2 yıldır. Ancak, Türkiye’de bulunan üniversitelerin eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarından lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olan yabancı uyruklu adaylar, TÖMER C1 sertifikasından muaftır. Bu durumda olan uluslararası adayların TÖMER C1 sertifikası yerine e-devlet mezuniyet belgelerini ekleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. 
 
Yüksek lisans programlarına en fazla 2 tercih yapılabilir. Doktora programlarına ise en fazla 1 tercih yapılabilir. Yapılan tercihlerde tercih sıralaması önemli olup kaydolunmak istenilen öncelikli program ilk tercihte yer almalıdır!!! 
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza başvuru ve kayıtlarda ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır. Başarı sıralaması Lisans AGNO'suna göre yapılacaktır. 
 
YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Gereğince öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır. 
 
OBS SİSTEMİNDE YER ALAN BAŞVURU MODÜLÜ İSİMLERİ
 
1) FBE T.C. Vatandaşı Lisansüstü Başvuruları - 2023 2024 Bahar Dönemi
Açıklama: Bu modüle sadece T.C. vatandaşı adaylarımızın başvurmaları gerekmektedir.
MÜLAKATLI
 
2) FBE Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvuruları-2023 2024 Bahar Dönemi
Açıklama: Bu modüle sadece Yabancı Uyruklu adaylarımızın başvurmaları gerekmektedir.
MÜLAKATLI
 
3) FBE Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru 2023 2024 Bahar Dönemi
Açıklama: Bu modüle hem YTÜ hem de diğer Üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilirler. (Yatay geçiş şartları Senato Esasları Madde 12 için Tıklayınız.)
MÜLAKATLI
 
4) 2023-2024 Güz Dönemi YTÜ Yüksek Lisans Mezunlar için 2023-2024 Bahar Dönemi Doktora Başvurusu
Açıklama: 2023 2024 Güz son başvuru tarihinden sonra (19 Eylül 2023 tarihi itibari ile mezun olan yüksek lisans öğrencilerimiz) sadece YTÜ yüksek lisans mezunu olanlar  başvuru yapabilir.
MÜLAKATSIZ:
 
OBS DIŞINDA ALINACAK BAŞVURULAR
 
1. Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Kabul Mektubu Almış Olan Yabancı Uyruklu Adaylar (Duyuru için Tıklayınız)
2. Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doktora Programları için Kabul Mektubu Almış Olan  Adaylar (Duyuru için Tıklayınız)
3. Üniversitemiz lisans programlarını onur, yüksek onur, derece veya üçüncülük derecesinden daha yüksek AGNO ile bitiren lisansüstü programlarımıza kayıt yaptırmak isteyen adaylar (Duyuru için Tıklayınız)
 
 
BAŞVURU TERCİH DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
 
Başvurular tamamlanıp Enstitümüz tarafından onaylandıktan sonra asil listede yer alan adaylar OBS sistemine girerek ilgili tarihlerde kayıtlarını çevrimiçi olarak kendileri yapacaklardır. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt yapabilmeleri için YÖK ve YTÜ mevzuatı gereğince başka bir yükseköğretim kurumunda tezli lisansüstü kayıtlarının olmaması gerekmektedir. Asil kayıt sonrası boş kalan kontenjan kadar yedek değerlendirme turları yapılacak olup yedek kayıt tarihlerinde aynı şekilde adayın OBS sistemine giriş yaparak kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt yapabilmeleri için YÖK ve YTÜ mevzuatı gereğince başka bir yükseköğretim kurumunda tezli lisansüstü kayıtlarının olmaması gerekmektedir.
 
Birinci tercih asil kazanılması durumunda asil kayıt tarihlerinde aday kayıt yapsın ya da yapmasın ikinci tercihi değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple eğitimine başlamak isteyen adayların asil yerleştiği tercihlerine kayıt takvimi içerisinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.
Birinci tercihine yerleşemeyip ikinci tercihine asil yerleşen aday, kayıt yapsın ya da yapmasın birinci tercihi yedek olarak değerlendirmeye alınmaz. Bu sebeple birinci tercihine yerleşemeyip ikinci tercihini asil olarak kazanan adayların kayıt tarihlerinde mutlaka kaydını yapmaları gerekmektedir.
Boş kalan kontenjan kadar yedek adayların değerlendirilmesinde de yukarıdaki kurallar uygulanır. 
 
BAŞVURU SÜRECİNDEKİ DURUMLAR VE AÇIKLAMALAR
 
Başvuru Onaya Gönderildi: Adayın başvurusunu tamamlaması
Değerlendirmeye Gönderildi: Başvurunun Enstitü tarafından onaylanması
Başvuru Bilgileri Hatalı, Düzenleyiniz: Enstitü onay aşamasında hata veya eksik bilgi olması durumunda düzenleme yapılması istenmesi
Reddedildi: Başvurunun reddedilmesi
 
Lisansüstü Başvuru Akış Şeması için Tıklayınız
 
2023-2024 Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuru ve Kayıt Takvimleri için tıklayınız: Tezli Programlar - Tezsiz Programlar 
 
OBS başvurularınızla ilgili sorunlarınız için lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminde yer alan mesaj kategorisinden "OBS lisansüstü başvuru sorunları" mesaj kategorisini kullanınız. Mesaj göndermek için Tıklayınız.
 
Başvurular ve kayıtlar OBS sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Yazılı ve Sözlü sınav değerlendirmeleri yüz yüze yapılacak olup sınav tarih ve yerleri fbe.yildiz.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.
 
Lisansüstü Başvuru kılavuzu için Tıklayınız.
Lisansüstü Başvuru videosu Tıklayınız. 
 
Başvuru linki: https://obs.yildiz.edu.tr/oibs/ina_app/