Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Kabul Mektubu Almış Olan Yabancı Uyruklu Adaylar Hakkında

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı toplantısında alınan karar için Tıklayınız

Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvuruda bulunarak tez danışmanı olacak Üniversitemiz öğretim üyesinden kabul mektubu almış olan yabancı uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen evrak ile birlikte 18.09.2024 tarihi saat:15.00’a kadar kayıt olunmak istenilen programa ait Anabilim dalı başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları halinde; yabancı dil, ALES ve TÖMER şartı aranmaksızın,  ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kontenjan dışı ve sınavsız olarak kayıt olabileceklerdir.

İstenen Belgeler:

  • Kabul Mektubu: Tez danışmanı olacak YTÜ öğretim üyesi tarafından verilen kabul mektubu. Örnek kabul mektubu için Tıklayınız.
  • Diploma: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli diploma/mezuniyet belgesi
  • Transkript: Mezun olunan lisans ve lisansüstü programlara ait apostilli transkript belgesi
  • Pasaport Fotokopisi
  • Üniversite Tanınırlık Belgesi: Lisans ve Lisansüstü programlarından mezun olan yabancı yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınırlığını gösterir belge (https://denklik.yok.gov.tr/yu-yukseklisans)
  • Kayıt Talep Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız.)
 
NOT: Başvurusunu Anabilim dalı başkanlığına yapmış olan adayların son başvuru tarihine kadar evraklarının asıllarını ayrıca Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Son Tarihi: 18.09.2024, Saat: 15:00