Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doktora Programları için Kabul Mektubu Almış Olan T.C. Uyruklu Adaylar Hakkında

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 03.01.2023 tarih ve 2023/01 sayılı toplantısında alınan karar için Tıklayınız

Enstitümüz Doktora Programlarına başvuruda bulunarak tez danışmanı olacak Üniversitemiz öğretim üyesinden kabul mektubu almış olan T.C. uyruklu adaylar, aşağıda belirtilen evrak ile birlikte 18.09.2024 tarihi saat:15.00’a kadar kayıt olunmak istenilen programa ait Anabilim dalı başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları halinde; Senato Esaslarında yer alan minimum başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla kontenjan dışı ve sınavsız olarak, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt olabileceklerdir.

İstenen Belgeler:

  • Kabul Mektubu: Tez danışmanı olacak YTÜ öğretim üyesi tarafından verilen kabul mektubu. Örnek kabul mektubu için Tıklayınız.
  • T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı ibraz edilmek üzere)
  • Yüksek Lisans Diploması veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Mezuniyet Belgesi
  • Yüksek Lisans Transkripti Aslı veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Transkript
  • ALES veya GRE Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)
  • Yabancı Dil Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)
  • Kayıt Talep Dilekçesi (Dilekçe için Tıklayınız.)

NOT: Başvurusunu Anabilim dalı başkanlığına yapmış olan adayların son başvuru tarihine kadar evraklarının asıllarını ayrıca Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Son Tarihi: 18.09.2024, Saat: 15:00