Üniversitemiz Lisans Programlarını Onur, Yüksek Onur, Derece veya Üçüncülük Derecesinden Daha Yüksek AGNO ile Bitiren Lisansüstü Programlarımıza Kayıt Yaptırmak İsteyen Adaylarımız Hakkında

Dayanak: 19 Aralık 2023 Tarihli Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Senato Esasları

Lisansüstü programlarına yapılan başvurularda öğrenim gördükleri lisans programını ilk 3 (üç) derece ile tamamlayan Üniversitemiz mezunlarının tezli yüksek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kayıtları, kontenjan dışı sınavsız olarak EYK kararıyla yapılabilir.

Ayrıca, aşağıda a, b ve c fıkralarında belirtilen hususları sağlayan Üniversitemiz mezunları da aynı hükümden yararlanırlar.

a) Mezun olunan dönemin akademik yılı tamamlandıysa, aynı akademik yılın bahar dönemini üçüncü dereceyle bitiren mezun ile eşit veya daha yüksek AGNO ile tamamlamış mezunlar

b) Mezun olunan dönemin akademik yılı tamamlanmadıysa, bir önceki bahar döneminde üçüncü dereceyle bitiren mezun ile eşit veya daha yüksek AGNO ile tamamlamış güz dönemi mezunları

c) Yüksek onur derecesi ile mezun olanlar

Bunun yanı sıra, onur derecesi ile mezun olanların kayıtları sadece bütünleşik doktora programlarına kontenjan dışı sınavsız olarak EYK kararıyla yapılabilir.

Yukarıdaki hükümlerde yer alan hususlardan yararlanmak isteyen mezunlarımız, lisans öğrenimlerini en geç sekizinci (4/8) dönemde (Yabancı dil hazırlık öğretimini yarı dönemde tamamlamış öğrencilerin yarıyılları sistemde 4/9 olarak gösterilir ve değerlendirmeye alınırlar) tamamlamış olmaları gerekmektedir. Onur veya yüksek onur ile mezun olanlar için en geç sekizinci (4/8) dönemde mezun olma şartı aranmaz. İlgili lisans mezunlarımızın kontenjan dışı kayıt başvurusu yapılabilmeleri için başvurulan programda alan içi veya alan dışı kontenjan açılmış olması gerekmektedir. 

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 3 Haziran 2024

Bitiş Tarihi: 18 Eylül 2024- Saat 15.00

Başvuru Nasıl Yapılır:

FBE’ye şahsen başvuru (A-2023 numaralı Arşiv Odası)

Gerekli Belgeler:

  • Başvuru yapmak istediği lisansüstü programı belirten başvuru formu için tıklayınız
  • T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
  • Onur ve Yüksek Onur derecesi ile mezun olacak öğrencilerinin e-Devlet üzerinden alacakları transkript, Üniversite, Fakülte ve Bölümde derece ile mezun olan öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda Lisans Diploması ile teslim edilen Derece Belgesinin aslı ve fotokopisi
  • Lisans Diploması veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Mezuniyet Belgesi
  • Lisans Transkripti Aslı veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Transkript
  • ALES veya GRE Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)
  • Yabancı Dil Belgesi [Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)]