Shining Star Programı Kapsamında Yüksek Lisans Programlarına Başvurular Hakkında

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 19.12.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında alınan karar

Başvuru Tarihleri:

Başlangıç: 3 Haziran 2024
Bitiş Tarihi:18 Eylül 2024- Saat 15.00
 
Başvuru Nasıl Yapılır:
FBE’ye şahsen başvuru (A-2023 numaralı Arşiv Odası)
 
Kimler Başvuru Yapabilir:
Lisans öğrenimi sırasında Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile "Shining Star Programı" kapsamında ders almış olan mezun lisans öğrencileri.(Lisans ortalamasına katılmamış olan en az 5 lisansüstü dersin başarılı olması gerekir.)
 
Gerekli Belgeler:
  • Başvuru yapmak istediği Lisansüstü Programını belirten Başvuru dilekçesi için Tıklayınız.
  • T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
  • Lisans Diploması veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Mezuniyet Belgesi
  • Lisans Transkripti Aslı veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Transkript
  • ALES veya GRE Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)
  • Yabancı Dil Belgesi [Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)]