Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Mezuniyet Yayın Koşulu Hatırlatması

Enstitümüze 2012-2013 Bahar yarıyılı itibarıyla kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerinin tez teslim sırasında mezuniyet için Yayın Koşulu şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir:

 

Mezuniyet için yayın koşulu 
MADDE 30 – (1) 2012-2013 Bahar yarıyılı itibarıyla kayıt yaptırmış olan yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır. 
 
 
Önemle duyurulur.