09 Ağustos 2014 Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

YTÜ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YÜKSEK LİSANS YABANCI DİL YETERLİK SINAVINA

GİRECEK OLAN ADAYLAR İÇİN DUYURU

1. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programlarına başvuru yapacak adaylar için düzenlenecek olanYüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 10:00’da yapılacaktır.

2. Yüksek LisansYabancı Dil Yeterlik Sınavı kayıtları 4 Ağustos 2014 – 8 Ağustos 2014 tarihleri arasında YILDIZ-SEM Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 8 Ağustos 2014 tarihinden sonra yapılan kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Sınav yeri ve saati, adayların sınava gireceği sınav salonları en geç 8 Ağustos 2014 tarihinde Yıldız-SEM’in web sayfalarında ilan edilecektir.

4. Sınav esnasında, adayların Yıldız-SEM tarafından verilen sınava giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları zorunludur. Öğrenci pasosu resmi kimlik belgesi olarak geçerli değildir. Her iki belgesi de yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

5. Sınav sonuçları 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir ve sonuçlar Sürekli Eğitim Merkezi'nin web sayfasında duyurulacaktır. (www.sem.yildiz.edu.tr)

6. Sınav Başarı Sertifikası bir defaya mahsus hazırlanacaktır. Duyurulacak tarihte YILDIZ-SEM’den imza karşılığı teslim edilecektir.

7. Sınav ücreti 75,00-TL Ücreti İş Bankası Yıldız Teknik Üniversitesi Şubesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabı 1199-3558512 IBAN: TR 080006400000111993558512

8. 1 Adet orjinal resim, Nüfus cüzdanı fotokopisi ve dekont ile birlikte en geç 8 Ağustos'a kadar (8 Ağustos dahil saat 16.00'a kadar)Yıldız-SEM (Beşiktaş Merkez Kampüs N Blok) gelip teslim etmeniz gerekmektedir. (Sınava girecek öğrenci adına başka bir kişi de evrakları teslim edebilir.)

 

Sürekli Eğitim Merkezi linkine erişmek için tıklayınız.