Seminer ders kodları hk.

Yüksek Lisans programlarının eğitim planında yer alan seminer dersinin kodu .....5001 şeklindedir.

Örneğin;

MIM5001 Mimarlık Anabilim Dalı

MEM5001 Metalurji ve Malzeme Müh.

MAT5001 Matematik Anabilim Dalı