Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma

Emerald Yayınevi danışmanı Prof.Dr.Mehmet DEMİRBAĞ 13.10.2014 tarihinde Yıldız Kampüsü Çukursaray

Binası  F-17 nolu derslikte saat 14.00'de   "Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma" konulu  seminer verecektir.

 

Öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizin bu seminere katılmalarını önemle rica ederiz.