2014-2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Başvuru Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM

                          

1 Kasım 2014

24 Kasım 2014

Yabancı Dil Sınavı (Yüksek Lisans Başvuruları İçin)

08-17 Aralık 2014

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Başvuruları

 

24-26 Aralık 2014

Giriş Sınavlarının Yapılması

31 Aralık 2014

Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Giriş Sınavları Sonuçlarının Enstitüye İletilmesi

07 Ocak 2015

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

08-14 Ocak 2015

Kesin Kayıtlar (Evrakı Tam Olan Adaylar)

08-14 Ocak 2015

Katkı Payı Ödemeleri (Evrakı Tam Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler)

02-11 Şubat 2015

Katkı Payı Ödemeleri (Eksik Evrakı Olan Yeni Kayıtlı Öğrenciler, Devam Eden Öğrenciler, "Özel Öğrenciler")

02-03 Şubat 2015

Asil Listede Olmasına Rağmen Kayıt Yaptıramayan Eksik Evraklı Ve Yaz Öğretimi Mezunlarının Kesin

Kayıtları

04 Şubat 2015 Saat: 17.00

Yedek Kayıt Kontenjanlarının İlanı

 

06 Şubat 2015  

Yedek Kayıtlar

 

09-12 Şubat 2015

Ders Kaydı (Tüm Lisansüstü Öğrencileri İçin)

16-17 Şubat 2015

Kapatılan derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi(Kapatılan ders/derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuracaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontenjan bilgileri için buraya tıklayınız. 

 

 

Kontenjanı olmayan programlar için başvuru yapılamaz. Tabloyu inceledikten sonra başvuru yapınız.

 

 BAŞVURU

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü başvuruları 08-17 Aralık 2014 tarihleri arasında FBE On-line başvuru web sayfasından (http://onlinebasvuru.fbe.yildiz.edu.tr/Account/Login) yapılacaktır.

 

On-line başvuru aşamasından sonra başvurular enstitümüz tarafından, kontrol edilecek ve onaylanacaktır. 

 

Öğrencilerin onay işlemi için Enstitü'ye gelmelerine gerek yoktur.

 

Lütfen başvuru formuna güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

 

 Yüksek lisans programlarına başvuranlar en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler. 

 

Sınav sonuçlarınızı virgülden sonraki küsuratları ile birlikte yazmanız gerekmektedir. Yukarıya yuvarlama işlemi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Not sistemi 4’lük sisteme göre olan adayların yüzlük sistemde not girişi yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

24-26 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacak giriş sınavı için; Online başvuru formu çıktısı, transkript ve ALES belgenizi aday değerlendirme jürilerine teslim etmeniz gerekmektedir. (Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilerimiz için Giriş Sınavı yapılmayacağından dolayı bu öğrencilerimiz kayıt esnasında belgelerini enstitümüze teslim edeceklerdir.)

 

Sınav giriş bilgileri için buraya tıklayınız.

 

Online başvuru esnasında istenen bilgilere ilişkin evraklar kayıt sırasında ibraz edilmediği takdirde ve belge üzerindeki bilgiler ile girilen bilgiler farklılık göstermesi halinde  başvuru işlemi kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

DİPLOMA

 

Diploma ve fotokopisi

Henüz mezun olamayan son sınıf öğrenci adayların başvuru yapmalarında diploma şartı bulunmamaktadır. Bu durumdaki adaylar asil listede olmaları durumunda “eksik evraklı” adaylar için belirlenen tarihlerde kayıt yapabilirler.

Doktora başvurusunun alan içi olarak değerlendirilebilmesi için yüksek lisans ve lisans diplomaları da gerekmektedir. (Mezun olduğu yüksek lisans programı başvurmak istediği doktora programı için alan içi ise öğrencilerin lisans diplomalarının aslı ve fotokopisini başvuru evrakına eklemelerine gerek yoktur.)

Başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrenciler ise, bu kurumdan aldıkları onaylı diploma fotokopisi ile başvuruda bulunabilecektir.

Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış  diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir.

 

TRANSKRİPT

 

Transkriptin aslı ve fotokopisi

Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır. (Mezuniyet öncesi başvuruda bulunan adayların başvurularında teslim edecekleri transkriptlerin 02 Kasım – 17 Aralık 2015 tarih aralığında alınmış olması gerekmektedir.)

4’lük not  sistemdeki notların,  100’lük sistemine dönüştürülmesinde YÖK Dönüşüm Cetveli kullanılacaktır.

 

ALES BELGESİ YA DA EŞDEĞER BELGELER

 

Aslı ve fotokopisi (Aslı görülüp fotokopisi onaylandıktan sonra aslı geri verilecektir.).

Tezli yüksek lisans ve doktora programına başvuruda bulunacak adayların ilgili puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda bulunacak adayların başvurduğu programın puan türünden olmak üzere ALES belgesine sahip olmaları gerekir.

ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

 ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

  

ALES (SAYISAL-SOZEL-EA)

GRE (SAYISAL PUAN)

GMAT

Eski

Yeni

55

610

149

450

 

 Doktora ve tezli yüksek lisans programları için istenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

 

YABANCI DİL BELGESİ

Aslı ve fotokopisi (Aslı görülüp fotokopisi onaylandıktan sonra aslı geri verilecektir.).

Yabancı dil sına eşdeğerlikleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

http://www.osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-18072014.html

 

Doktora başvurularında;

 

Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için İngilizce merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

 

 Yüksek lisans başvurularında;

 

Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için, en az olmak koşuluyla YDS’den 50 puan veya eşdeğerliği Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, 50 YDS puanına muadil bir puan almış olması,

 

Türkçe tezli yüksek lisans programları için; Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce yeterlik sınavlarından birine girmiş ve en az 60 puan almış olması gerekir.

 

Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

 

İngilizce tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil şartı YDS’den 50 puan veya eşdeğerliği Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, 50 YDS puanına muadil bir puan almış olması,

 

Yabancı uyruklu adaylardan, eğitim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru sırasında TÖMER’den alınmış en az (C1) seviyesinde Türkçe yeterlilik düzeyini sağlamış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

 Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav sonuç tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

 

 Yabancı dil belgesinin aslı ibraz edilip fotokopisi alınacaktır.

 

FOTOĞRAF

 

Kimlik belgesine yapıştırılmak üzere bir adet önden çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

DEĞERLENDİRME

 

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25’i dikkate alınarak hesaplanır.

 

 Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu ALES puanının %80’i, lisans genel not ortalamasının %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

 

 Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden tezsiz yüksek lisans programları için en az 50, tezli yüksek lisans programları için en az 60 ve doktora programları için ise en az 70 olması gerekir. Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına ait harç ücretleri ile ilgili bilgilere üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.sks.yildiz.edu.tr/

 

 Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.