AF BAŞVURU SÜRECİ HK.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN

(AF BAŞVURU İŞLEMLERİ)

27-31 Ağustos 2015

 Enstitü Yönetim Kurullarınca  İntibakların kabulü ve kayıtların açılması

01-02 Eylül 2015

 Anabilim Dalı Başkanlıklarından şifre zarflarının imza karşılığında teslim alınması

03 Eylül 2015

Yabancı Dil Sınavına Girmesi Gereken Öğrenciler için Başvuruların alınması*

04  Eylül 2015

Yabancı Dil Sınavı ( YILDIZ-SEM)*

01-14 Eylül 2015 (14 Eylül 2015 saat:17:00'ye kadar)

KAYITLI  tüm Öğrenciler için  Katkı Payı Ödeme

01 Eylül 2015

Güz Yarıyılı Ders kayıtlarının başlangıcı (Enstitü web sayfasındaki detaylı takvime  bakınız)

14 Eylül 2015

Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı

 

 

 

 

 

 

(*) Yabancı dil sebebiyle ilişiği kesilen öğrenciler gireceklerdir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

a)    Evrakını eksiksiz teslim eden öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvuru koşullarını sağlayanların intibakları, ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir.

b)      Daha önce kayıtlı bulunduğu ABD/Programı kapatılan ya da bu ABD/programlar kapatılmadan önce yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları, ilgili birimlerin komisyonları tarafından değerlendirilerek, eşdeğer veya eşdeğer sayılan en yakın ABD/Program belirlenir. Komisyon önerileri, ilgili yönetim kurullarında görüşülür.