Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları Hakkında

2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 
 
 
Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları 1-14 EYLÜL 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Özel ve Misafir Öğrencilik hakkında bilgi almak için tıklayınız.
 
Başvuru Aşaması
-Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır.
-Sonra Harç Bürosuna gidip ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplatıp, ödemesini yapmalıdır.
-Daha sonra aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 
-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin diğer kopyasını ise  enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.
 
 
Ders Listesi
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Açılacak Derslerin Listesi için tıklayınız.
 
 
İstenilen Belgeler
 
1-) Misafir Öğrencilerden  İstenilen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler için)
- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 
- Öğrenci belgesi, 
- Transkript (2 kopya), 
- Diploma fotokopisi (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 
- Azami öğrenim sürelerini aşmaları halinde ilgili üniversiteye ödedikleri öğrenci katkı payı makbuzu
Başvuru Formu
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge
 
NOT: Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı olan öğrencilerden yukarıdaki belgelere ek olarak katkı payı ücretini yatırdığına dair dekont da istenmektedir.
 
 
2-) Özel Öğrencilerden İstenilen Belgeler (Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin)
- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)
- Transkript (2 kopya), 
- Diploma fotokopisi (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini  gösterir belge
 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemelerini ders saatine göre yapacaklardır. 1 Saatlik Ders ücreti: 100,00.- TL        

Örnek Hesaplama

"EGT-5226 Eğitim Denetimi" Dersini almak isteyen bir öğrenci

Belirlenen Ders Saati: 3 saat

3 saat x 100,00: 300,00.-TL

katkı payı ödemelidir.     

-Doğru bir hesaplama için Harç Bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Kışla Binası/ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ,

Tel:0212 383 6005

 
 
Önemli Not: 
1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 1-14 EYLÜL 2015 tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.
2-) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 24. maddesine göre öğrencilerin özel öğrencilikleri sırasında alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. 
3-) YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir:
 
Özel öğrenci kabulü Yönetmeliği
MADDE 10 – (1) Özel öğrencilik süresinde bir sınırlama yoktur. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır. 
(2) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece lisansüstü programlardan ders alabilir. 
(3) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
(4) Özel öğrenci olmak, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir. 
(5) Özel öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine ve Senato Esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.