20 Nisan 2016 tarihli YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Uygulanması Hk. (Güncelleme: 30 Haziran)

 

1. YÖK tarafından yayımlanan yeni Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren başlar. 

 

2. Kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim süreleri 2016-2017 Güz dönemi itibarı ile 1. Yarıyıl olarak başlatılacaktır. Bu durum katkı payı durumunuzu etkilemeyecek olup, kayıt durumunuzu etkileyecektir.

 

3. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl (2 yıl) olup, bu süreden sonra katkı payı ödemesi yapılacaktır.

 

4. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl (4 yıl) olup , bu süreden sonra katkı payı ödemesi yapılacaktır.

 

5. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl (1 yıl)  yarıyıldır. 

 

6. Güncel YTÜ Lisansüstü Yönetmelik/Senato esasları çalışması devam etmekte olup yakın zamanda sonlandırılacaktır.

 

 

Öğrencilerimize ve ilgililere duyurulur.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü