2016-2017 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavlarında İstenen Belgeler

Lisansüstü Giriş Sınavlarımıza katılacak sayın adaylarımız;

 

Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve bir adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
-Başvuru Formu Çıktısı
-Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Lisans Transkripti ve Yüksek Lisans Transkripti (Doktoraya başvuranlar için)
 
Uyarılar:
1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
6- Mimarlık A.B.D. için yukarıdaki belgere ek olarak aşağıdaki belgeler de istenmektedir.

 

A.B.D/Program İstenen Ek Belge/Materyaller
Mimarlık/Bina Araştırma ve Planlama Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Portfolyo, Niyet Mektubu (tercihen Referans Mektubu)
Mimarlık/Bilgisayar Ortamında Mimarlık (BOM) Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Portfolyo, Niyet Mektubu ve Referans Mektubu
Mimarlık/Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Niyet Mektubu, Özgeçmiş
Mimarlık/Mimarlık Tarihi Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Özgeçmiş
Mimarlık/Mimari Tasarım Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Portfolyo
Mimarlık/Röleve Restorasyon Yazılı sınav için çizim araç gereçleri ve eskiz kağıtları (50X70), Portfolyo
Mimarlık/Yapı Portfolyo
Mimarlık/Yapı Fiziği Portfolyo

 

Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.

 

Değerlendirme

 

-Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına  (sözlü, yazılı veya her ikisi mevcutsa her ikisine de) katılmaları gerekir. 

 

Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

-Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için;

Genel Başarı Notu = Ales * %50 + Lisans AGNO/Yüksek Lisans * %25 + (Sözlü Sınav * %Sözlü Sınav Yüzdesi + Yazılı Sınav * %Yazılı Sınav Yüzdesi) * %25

 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.