Yaz Mezuniyet Takvimi Dikkate Alınması Gereken Husus Hakkında

Değişen Senato Esasları uyarınca Yaz Döneminde mezun olacak öğrencilerimiz ilgili takvime ve eklenen maddeye dikkatle uymalıdır.

 

 

İlgili takvim ve içerik için tıklayınız (Takvim üzerindeki ** ilgili husustur.).