Ders Seçimleri Hakkında (Önemli)

Uygulamadaki aksaklıklardan dolayı; tezli yüksek lisans öğrencileri, tezsiz yüksek lisans programlarından; tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezli yüksek programlarından ders almamalıdır. Aksi takdirde ders seçimi geçersiz sayılır.