2017-18 Bahar Yarıyılı Özel-Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.

2017-2018 BAHAR YARIYILI İÇİN ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 
 
 
Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasındadır. Dersler 12 Şubat'ta başlayacaktır.
 
Başvuru Aşaması
-Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)
-Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.
-Ödemesini yapan öğrenci Harç Bürosundan borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 
-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.
 
 
İstenilen Belgeler
 
1-) Misafir Öğrencilerden  İstenilen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler için)
- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 
- Öğrenci belgesi, 
- Transkript (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 
- Azami öğrenim sürelerini aşmaları halinde ilgili üniversiteye ödedikleri öğrenci katkı payı makbuzu
Başvuru Formu
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge
-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)
 
NOT 1: Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı olan öğrencilerden yukarıdaki belgelere ek olarak katkı payı ücretini yatırdığına dair dekont da istenmektedir.
 
NOT 2: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.
 
NOT 3: Toplamda 2 Dönem Özel/Misafir öğrencilik başvurusu yapmış ve ders almış olan öğrencilerin senato kararı gereğinceÖzel/Misafir öğrenci olma hakları tamamlanmış olup, bu öğrencilerin yeni dönemlerde başvuruları kabul edilmeyecektir.
 
2-) Özel Öğrencilerden İstenilen Belgeler (Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin)
- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)
- Harç Bürosundan alınan "Borcu yoktur" yazısı
- Transkript (2 kopya), 
- Diploma fotokopisi (2 kopya), 
- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)
-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini  gösterir belge
-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)
 
NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.
 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemelerini ders saatine göre yapacaklardır. 1 Saatlik Ders ücreti: 100,00.- TL        

Örnek Hesaplama

"EGT-5226 Eğitim Denetimi" Dersini almak isteyen bir öğrenci

Belirlenen Ders Saati: 3 saat

3 saat x 100,00: 300,00.-TL

katkı payı ödemelidir.     

-Doğru bir hesaplama için Harç Bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Kışla Binası A Blok Giriş Katı Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı/ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

 

 
 
Önemli Not: 
1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.
2-)  Daha sonra lisansüstü programlarımıza kayıt hakkı kazanıp, kayıt yaptıran özel öğrenciler, özel öğrenci olarak aldığı derslerden en fazla 2 dersi saydırabilir. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır. Bu durumda bulunan öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde anabilim dalı başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.