Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine (Güncelleme)

1.     2016/2017 Güz dönemi Öncesinde Kayıt Olmuş Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz:

 

 

·       YÖK yönetmeliği gereği lisansüstü eğitimden kayıt silinme durumu geldiği için azami süreler yenilenmiş olup 2016/2017 güz dönemi itibariyle (bu dönem dahil) azami süreler hesaplanmaktadır.

·       YÜKSEK LİSANS  öğrencilerinde ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları dönem sonunda silinecektir. Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz tez aşaması için 2 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 6 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir. Örnek: 2016/2017 Güz dönemi öncesinde kayıt olmuş tüm öğrencilerimizin 2017/2018 Bahar dönemi 4. Dönemleridir.

o   YL ders aşaması için: 7 ders+1 Seminer+2.5 AGNO

o   YL Mezuniyet için: 7 ders+1 Seminer+2.5 AGNO+YL Tez dersi+Uzmanlık Alan Dersi

o   Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini her dönem seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.

·       Yayın şartları: 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

·       DOKTORA öğrencilerinde ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları dönem sonunda silinecektir. Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz tez aşaması için 8 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 12 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.

o   Doktora ders aşaması için: 8 ders+3 AGNO ya da 7 Ders+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik+ Doktora Semineri+3AGNO

o   Doktora Yeterlik aşaması için: Ders aşamasını tamamlamak. (2016/2017 güz dönemi itibariyle hesaplanmak üzere yeterlik sınavına hiç girmemiş ve başarısız olmamış öğrenciler en geç 5. Dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadırlar. Aksi taktirde ilk başarısızlık kabul edilecektir.)

o   Doktora mezuniyet için: 8 Ders+Doktora Seminer+3 AGNO+Doktora Tez Dersi+Uzmanlık Alan Dersi -Mezun olunacak döneme kadar Doktora Seminer dersinin alınmış ve başarılı olunmuş olması gerekiyor (2018/2019 güz dönemi dahil mezuniyet başvurularında doktora seminer dersi aranmayacaktır. Sonraki dönemlerde doktora öğrencisi hala mezun değil ise doktora seminer dersi aranacaktır.)- ya da 7 Ders+Doktora Seminer+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik+3 AGNO+Doktora Tez Dersi+Uzmanlık Alan Dersi

o   Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.

·       Yayın şartları: 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tâbidirler. (Dergilerde gönderilmiş makalelerde kabul edilme yazısı mecburidir)

 

 

2.     2016/2017 Güz dönemi ve Sonrasında Kayıt Olmuş Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz:

 

 

·       Ders aşamalarını tamamlayabilmek için Araştırma Yöntemleri ve Bilimse Etik dersini almak zorundadırlar

·       Zorunlu Ders Alma Yükümlülüğü:

o   2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimiz Anabilim dalları tarafından tanımlanan zorunlu dersleri ders aşaması süresince almak zorundadırlar.

 

·       Yüksek Lisans öğrencilerinde ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları dönem sonunda silinecektir. Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz tez aşaması için 2 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 6 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede tamamlayamayan öğrencilerimizin maalesef kayıtları silinecektir.

o   YL ders aşaması için: 7 ders+1 Seminer+2.5 AGNO+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi

o   YL Mezuniyet için: 7 ders+1 Seminer+2.5 AGNO+ Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi+YL Tez dersi+Uzmanlık Alan Dersi

o   Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar

·       Yayın şartları: 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz 2016 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler

·       DOKTORA öğrencilerinde ders aşaması için azami süre 4 yarıyıl olup bu süre içerisinde ders aşamasını tamamlamayan öğrencilerimizin kayıtları dönem sonunda silinecektir. Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerimiz tez aşaması için 8 yarıyılları daha olmaktadır. Toplam azami süre 12 yarıyıl olmakla beraber tezini bu sürede tamamlayamayan öğrencilerimizin kayıtları silinecektir.

o   Doktora ders aşaması için: 7 ders+3.00 AGNO+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi+Doktora Seminer(6001 Kodlu)

o   Doktora Yeterlik aşaması için: 7 ders+3.00 AGNO+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi+Doktora Seminer(6001 Kodlu) (Yeterlik sınavına hiç girmemiş öğrenciler en geç 5. dönemlerinde yeterliğe girmek zorundadırlar. Aksi taktirde ilk başarısızlık kabul edilecektir.)

o   Doktora yeterlik aşamasından sonra 1 ay içerisinde tez izleme komitesinin oluşturulması ve 6 ay içerisinde tez önerisini sunmak zorundadır. Aksi halde ilgili öğrenciler başarısız kılınacaklardır.

o   Doktora mezuniyet için: 7 ders+3.00 AGNO+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi+Doktora Seminer(6001 Kodlu) +Doktora Tez Dersi+Uzmanlık Alan Dersi

o   Tez aşamasına geçen tüm öğrencilerimiz Tez ve Uzmanlık Alan derslerini seçmek ve mezun olunacak son dönemde başarılı olmak zorundadırlar.

o   Yayın şartları: 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz 2016 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarındaki yayın şartlarına tabidirler.

 

 

3.     Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerimiz:

 

 

·       Ders Aşaması: 10 ders(30 kredi)+2.5 AGNO+Dönem Proje dersi+Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersini almak zorundadırlar.

·       Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

 

4.     İlişik Kesme (Başarısız Olma)

 

 

·       Program için tanımlanan azami süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

·       Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda başarılı olamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

·       Tezli yüksek lisans programlarında;

o   Lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü dört yarıyıl sonunda en az 2.50/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,

o   Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan

o   Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen

o   Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

·       Tezsiz yüksek lisans programlarında 3(üç) yarıyıl sonunda başarısız olan veya programı tamamlamak için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

·        Doktora/Sanatta yeterlik programlarında

o   Öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam kredili/kredisiz ders yükünü yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için 6 (altı) yarıyıl sonunda en az 3.00/4.00 AGNO ile tamamlayamayan,

o   Azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan

o   Yeterlik aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,

o   Tez öneri aşamasında 2(iki) kez başarısız bulunan,

o   Tez izleme komitesi tarafından üst üste 2(iki) kez veya aralıklı olarak 3(üç) kez başarısız bulunan,

o   Tez savunma sınavına girmeyen ya da tez savunma sınavına girme şartlarını yerine getiremeyen

o   Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

 

5.     Ders Seçimi Hakkında

 

 

o   Ders kayıt tarihlerinde; ders seçimi yapacak öğrencilerimizin ders seçimlerinde, danışman onayı getirilmiş olup ders seçimi yaparken danışman öğretim üyeleri ile irtibatlı olunması önem arz etmektedir. Yenilenen ders kayıt takviminde(tıklayınız) belirtilen tarihlerde danışman onayı olacaktır. İlk danışman onayının hemen akabinde kapanan dersler ilan olacaktır. Sonrasında sadece ders ekleme süreci başlamış olacak ve bu ders eklemenin sonunda tekrar danışman onayı olacaktır. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus son danışman onayından sonra ders ekleme kesinlikle yapılmayacaktır.

o   Yüksek Lisans öğrencileri için 1. Dönemlerinin sonuna kadar, Doktora öğrencileri için 2. Dönemlerinin sonuna kadar danışman atamasının yapılması gerekmektedir. Bu dönemlerini tamamlayan öğrencilerimiz en geç ders kayıt haftasının ilk haftasına kadar danışman atama formlarının Fen Bilimleri Enstitüsüne Anabilim dalı aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen dönemlerini doldurmuş danışmanı hala atanmayan öğrencilerimiz ders seçimi yapamayacaklardır.

o   Mevzuat gereği eğitim müfredatında zorunlu ders alma yükümlülüğü gelmiştir. (Eğitim müfredatı için tıklayınız) 2016/2017 Bahar dönemi ve sonrasında kayıt olmuş tüm öğrencilerimiz programlarının belirtilen zorunlu derslerini almak zorundadırlar.

o   Lisansüstü eğitim süresince alınması gereken toplam ders yükünün en az %50’si, ilgili program müfredatında bulunan ve alınması gereken minimum sayıdaki zorunlu dersleri içermek kaydıyla ilgili program müfredatındaki derslerden oluşur.

o     Diğer anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilen lisansüstü derslerden en fazla 2 (iki) ders öğrencinin lisansüstü öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders yüküne sayılır.

AÇIKLAMA:

Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencileri:

  Tez Dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi: Kayıtlı olduğu Anabilim dalından alması gerekir,

  Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Dersi: Öncelikle kayıtlı olduğu Anabilim dalından seçmesi gerekir. Bu dersin Anabilim dalında açılmaması durumunda, ders kayıt haftasında başka bir Anabilim dalından almak için dilekçe vermesi mümkündür. Bu şekilde başka Anabilim dalından alınan Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi program dersi sayılacaktır.

  Yukarıda bahsedilen derslerden hariç; "Lisansüstü eğitimi tamamlamak için gereken dersler programındaki en az sayıdaki zorunlu dersi kapsaması şartıyla; en az 4'ü kayıtlı olunan programdan alınmalıdır. Tamamlaması gereken diğer dersleri; programının bağlı olduğu  anabilim dalının farklı programlarından alabilir (YTÜ). Diğer anabilim dallarından(YTÜ)/diğer yüksek öğretim kurumu anabilim dallarından alınabilecek ders sayısı ise en fazla 2'dir.  

o   Yabancı dilde eğitim veren programlara kayıtlı olan öğrenciler tüm derslerini ilgili programın eğitim dilinde almalıdır.