100-2000 YÖK Doktora Burs Takvimi Hk.

100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

 

 

Başvuru Son Tarihi: 12 Şubat 2018

 

Yazılı Sınav/ Mülakat tarihleri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulacaktır.

 

Kesin Kayıt: 14-15 Şubat 2018

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2017/2018 BAHAR YARIYILINDA BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLAR ARASINDAN BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA BURSU VERİLECEK VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

Bu kapsamda, Enstitümüzde eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencilerine ve belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylara başarılı bulunmaları sonucunda, azami 4 yıl boyunca ayda 2.000 TL (herhangi bir kurumda çalışmayan adaylar için) burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora tez aşamasına geçmemiş olan öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredilerine de ek olarak devam edecektir. Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.

 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

100/2000 YÖK Doktora Bursuna başvuruda bulunmak isteyen adayların (i) tez yapmak istedikleri alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden başvuru formunu, (ii) yüksek lisans not döküm belgesi (transkript), (iii) doktora öğrencisi ise doktora not döküm belgesi ve (iv) fotoğraflı özgeçmişleri ile birlikte 12.02.2018 tarihi Saat 16.00’ya kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı kanun kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar hariç, herhangi bir işte çalışanlar başvuruda bulunabilecek. (Bu adaylar için aylık burs miktarı: 500 TL dir)

3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

5. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

*Sınav Yeri: Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.

 

 

PROGRAMLAR VE KOŞULLAR

 

Aşağıda listede belirtilen Araştırma Alanlarına, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan,  programlarda kayıtlı olan ve tez aşamasına geçmemiş Doktora öğrencileri BURS için başvurabilirler.

Ayrıca, ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasına sahip ve Enstitü Doktora Programı başvuru* şartları sağlayanlar adaylar da ilgili Araştırma Alanında Doktora Tezlerini tamamlamak kaydıyla BURS için başvurabilirler. Değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların, ilgili Doktora Programlarına kayıt işlemleri yapılacak ve öğrenime BAHAR Dönemi itibariyle başlayacaklardır.

Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları ve kontenjanlar:

Tez Çalışması Yapılacak

Araştırma Alanı

Alınacak Öğrenci Sayısı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

10

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Kimya ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Fizik ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  İnşaat Mühendisliği ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Endüstri Mühendisliği ABD

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

 

15

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  İnşaat Mühendisliği ABD

  Bilgisayar Mühendisliği ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Şehir ve Bölge Planlama ABD

  Endüstri Mühendisliği ABD

  İstatistik ABD

Mikro ve Nanoteknoloji

10

  Fizik ABD

  Kimya ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Çevre Mühendisliği ABD

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Biyomühendislik ABD

Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simulasyon

12

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Bilgisayar Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Fizik ABD

  Endüstri Mühendisliği ABD

  İstatistik ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi

3

  Gıda Mühendisliği ABD

  Biyomühendislik ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

  Kimya ABD

  Çevre Mühendisliği ABD

Robot Teknolojileri

15

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  Endüstri Mühendisliği ABD

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

  Bilgisayar Mühendisliği ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Fizik ABD

Sıvı Arıtma Teknolojileri

 

15

  Çevre Mühendisliği ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Fizik ABD

  Kimya ABD

  Biyomühendislik ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

15

  Şehir ve Bölge Planlama ABD

  Mimarlık ABD

  İnşaat Mühendisliği ABD

  Çevre Mühendisliği ABD

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

 

12

  Biyomühendislik ABD

  Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

  Çevre Mühendisliği ABD

  Kimya Mühendisliği ABD

  Fizik ABD

  Kimya ABD

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Elektronik Mühendisliği ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Otonom İnsansız Hava Araçlar

 

15

  Mekatronik Mühendisliği ABD

  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

  Makine Mühendisliği ABD

  Elektrik Mühendisliği ABD

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

  Bilgisayar Mühendisliği ABD

  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

  Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

  Endüstri Mühendisliği ABD

 

                            *Başvuru Minimum Şartları *

 

Not Ortalaması (Lisans):

2.00

 

Not Ortalaması (Yüksek Lisans):

3.00

 

ALES:

55

 

ÜDS/KPDS/YDS:

55

 

 

 

 

ALES ve Yabancı Dil sınavları yerine, Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen Eş değer sınav sonuçları da kullanılabilir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.