Öğrenci Kimlik Kartları ve Otomasyon Şifreleri Hk.

Yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ders seçimi için gerekli olan GSİS şifrelerini ve öğrenci kimlik kartlarını kayıtlı oldukları ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından almaları gerekmektedir.