7143 Sayılı Af Yasasından Yararlanarak Başvuracaklar İçin Duyuru

Af yasasından yararlanacak adayların, başvuru dilekçesine ekledikleri gerekli belgeler ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreciyle ilgili bilgilendirme için tıklayınız

 

Başvuru tarihleri:

Başlangıç : 18.05.2018

Bitiş          : 18.09.2018, 16:30'a kadar.

Askerde olanlar için : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

 

Başvurular Enstitüye şahsen veya noter vekaleti ile yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

 

Başvuru için gereken evraklar:

1.Başvuru dilekçesi

2.Islak imzalı ya da elektronik imzalı adli sicil kaydı

3.Diploma aslı ve fotokopisi

4.Transkript aslı ve fotokopisi

5.Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış ALES/GRE belgesi

6.Kayıt yaptırdığı ya da daha sonraki yılda alınmış yabancı dil belgesi

7.Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

8.Yabancı uyruklular için yabancı uyruklu numarası ve pasaport fotokopisi

9.Bir adet fotoğraf