2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Giriş Sınavları Hakkında

Başvuru esaslarına uygun olarak başvurusunu gerçekleştirmiş ve onaylamış bulunan tüm adaylarımız bilim sınavlarına girmeye hak kazanır. 

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavlarımıza katılacak sayın adaylarımız;

 

Yazılı ve/veya sözlü mülakata gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını ve birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:
 
-Başvuru Formu Çıktısı
-Kimlik (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, pasaporttan herhangi biri)
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Lisans Transkripti ve Yüksek Lisans Transkripti (Doktoraya başvuranlar için)
 
 
Giriş Sınav Bilgileri
Giriş sınavı tarihlerini ve yerlerini öğrenmek için tıklayınız.
 
Uyarılar:
1- Başvuru formu çıktınızı e-Başvuru Sistemimizden temin edebilirsiniz. (Resimli Anlatım için tıklayınız.)
2- Eğer bir adayın ismi; giriş sınavı esnasındaki "Aday Listesi/İmza Listesi" nde bulunmuyorsa, bu durum sınav görevlilerine bildirilmeli, hemen akabinde enstitümüzle iletişime geçilmeli ve adayın başvurusunun geçerlilik durumu hakkında bilgi alınmalıdır. (Söz konusu listede ismi bulunmayan adaylar; giriş sınavına alınmaz.)
3-Lütfen sınav saatinizden önce sınav yerinde olmaya özen gösteriniz. (Yazılı sınavı olan adaylar; kalem ve silgi ihtiyacını kendileri temin etmelidirler.)
4- Sınav Jürisine belgelerin asıllarını değil, fotokopilerini teslim ediniz. 
5-Birden fazla tercih yapan adayların sınav saatlerinin çakışması durumunda ilgili anabilim dalı sınav yetkilileriyle görüşerek sözlü sınavlara ilk veya son sıradan alınmaları ile ilgili talepte bulunmaları dışında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu konuda karar sınav yetkililerine ait olmakla birlikte, sorumluluk adaya aittir. Yazılı sınavlarda veya sınav yetkililerinin önceki durumda olumsuz kararı halinde, adayın tercihleri arasında bir seçim yapması gerekir.
6-  Şehir ve Bölge Planlama A.B.D. için yukarıdaki belgere ek olarak linkte yer alan belgeleri içeren portfolyo istenmektedir. Ulaşmak için tıklayınız.
7-  Mimarlık ABD Mimari Tasarım Programı'nda için yukarıdaki belgere ek olarak linkte yer alan belgeleri içeren portfolyo istenmektedir. Ulaşmak için tıklayınız.
8-  Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon için yukarıdaki belgere ek olarak linkte yer alan belgeleri içeren portfolyo istenmektedir. Ulaşmak için tıklayınız.

 

Değerlendirme

 

-Başvurusu kabul edilen aday öğrencilerimizin belirtilen günde ve saatte ilgili anabilim dalında bilim sınavına  (sözlü, yazılı veya her ikisi mevcutsa her ikisine de) katılmaları gerekir.

 

Değerlendirme katsayıları aşağıdaki gibidir:

 

-Tezli Yüksek Lisans/ Doktora Programları için;

Genel Başarı Notu = Ales * %50 + Lisans AGNO/Yüksek Lisans * %25 + (Giriş Sınav Notu) * %25

 

TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.