Bütünleşik Doktora Programlarına Başvuru Yapacak Adayların Dikkatine

YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları 7'inci maddenin 3'üncü fıkrasına istinaden bütünleşik doktora programlarına başvuracak adayların ilgili alanın puan türünde ALES puanı en az 80lisans mezuniyet not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.

Türkçe doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55 e denk gelen bir puan almış olmak,

İngilizce doktora programlarına başvuracak adaylar için YDS' den en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından YDS' ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 60' a denk gelen bir puan almış olmak,

 

İlgili madde:

Lisansüstü Programlara Başvuru Esasları
MADDE 7
(3) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programlarına (bütünleşik) başvuran adayın;
a)Lisans mezuniyet not ortalaması 3.00/4.00 olmalı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili puana karşılık gösterilen mezuniyet not ortalamasına sahip olmalı,
b)ALES puanı başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanını veya Yükseköğretim Kurulu tarafından
ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucunu elde etmiş olmalıdır.