2019-2020 GÜZ YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 100/2000 YÖK DOKTORA BURS TAKVİMİ

 

Başvuru Son Tarihi: 06 Eylül 2019 (Saat 16.00'a kadar)

 

Sınav Tarihleri: Enstitümüz web sitesinden ilan edilecektir.

Kazananlar için Kesin Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2019

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2019/2020 GÜZ YARIYILINDA BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLAR ARASINDAN BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA BURSU VERİLECEK VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Teze geçmeyen ve eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencileri

Lisans mezunu olup ilgili program için Bütünleşik Doktora Programı başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylar

Bu kapsamda, Enstitümüzde eğitimine devam eden ilgili program Doktora öğrencilerine ve belirtilen alanlarda Yüksek Lisans Mezunu olup Doktora başvuru şartlarını sağlayan adaylara başarılı bulunmaları sonucunda, azami 4 yıl boyunca ayda 2.250 TL (herhangi bir kurumda çalışmayan adaylar için) burs ödemesi yapılacaktır. Bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır. Belirtilen burslardan Doktora tez aşamasına geçmemiş olan öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredilerine de ek olarak devam edecektir. Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

 

BAŞVURU BELGELERİ

(i) tez yapmak istedikleri alanı belirten, herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını ve/ya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olduklarını beyan eden başvuru formunu,

(ii) lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi

(iii) lisans ve yüksek lisans transkript fotokopisi

(iv) doktora transkripti ( doktora öğrencisi ise )

(v) özgeçmiş

(vi) ALES belgesi

(vii) yabancı dil belgesi

(viii)1 adet fotoğraf

(ix) nüfus cüzdanı fotokopisi

(x) E-devlet üzerinden alınmış SGK Hizmet Dökümü Belgesi

(xi) Eğer aday çalışıyor ise, çalıştıkları kurumdan alınmış Çalışma Belgesi

 

BAŞVURU

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programına kayıtlı öğrenciler:


Enstitümüz programlarına kayıtlı doktora öğrencilerimiz başvuru belgelerini en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 16.00’ya kadar, şahsen Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edebilecekleri gibi; ayrıcafuatf@fbe.yildiz.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndermek suretiyle de gerçekleştireceklerdir.

Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programına kayıtlı olmayan adaylar/öğrenciler:

Başvurular, yukarıda belirtilmiş olan başvuru belgelerinin en geç 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 16.00’ya kadar Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen teslim edilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecek olup geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

1. T.C. vatandaşı olmak,

2.Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar başvuru yapamaz. Bunların haricinde çalışanlar için aylık burs miktarı: 550 TL’dir.

3. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

4. Bütünleşik Doktora Programı için Lisans mezunu olup ilgili program için başvuru şartlarını sağlamak,

5. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak,

6. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

*Sınav Yeri: Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.

 

 

PROGRAMLAR VE KOŞULLAR

 

Aşağıda listede belirtilen Araştırma Alanlarına, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan,  programlarda kayıtlı olan ve tez aşamasına geçmemiş Doktora öğrencileri BURS için başvurabilirler.

Ayrıca, ilgili alanlarda Yüksek Lisans Diplomasına sahip ve Enstitü Doktora Programı başvuru* şartları sağlayanlar adaylar da ilgili Araştırma Alanında Doktora Tezlerini tamamlamak kaydıyla BURS için başvurabilirler. Değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların, ilgili Doktora Programlarına kayıt işlemleri yapılacak ve öğrenime GÜZ Dönemi itibariyle başlayacaklardır.

 

Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları ve kontenjanlar

İlgili döküman için tıklayınız.

Tez Çalışması Yapılacak

Araştırma Alanı

Alınacak Öğrenci Sayısı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik

3

Mekatronik Mühendisliği ABD

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ABD

Makine Mühendisliği ABD

Elektrik Mühendisliği ABD

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. ABD

Endüstri Mühendisliği ABD

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Fen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları*

Şehir ve Bölge Planlama

8

Şehir ve Bölge Planlama ABD

Mimarlık ABD

İnşaat Mühendisliği ABD

Çevre Mühendisliği ABD

Harita Mühendisliği ABD

Fen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları*

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

3

Biyomühendislik ABD

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD

Çevre Mühendisliği ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Fizik ABD

Kimya ABD

Mekatronik Mühendisliği ABD

Elektronik Mühendisliği ABD

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD

Fen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları*

Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)

3

Çevre Mühendisliği ABD

Kimya Mühendisliği ABD

Kimya ABD

Fen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları*

Nükleer Fizik

3

Fizik ABD

Fen Bilimleri Enstitüsü İlgili Doktora Programları*

 

 

 

                            *Başvuru Minimum Şartları *

 

Not Ortalaması (Lisans):

2.00

 

Not Ortalaması (Yüksek Lisans):

2.50

 

ALES**:

55

 

YDS/YÖKDİL**:

55

 

Bütünleşik Doktora Programı için ALES:

80

 

Bütünleşik Doktora Programı için Not Ortalaması (Lisans):

3.00  

**ALES ve Yabancı Dil sınavları yerine, Yükseköğretim Kurulu ile ÖSYM tarafından kabul edilen Eş değer sınav sonuçları da kullanılabilir.

*Belirtilen Anabilim Dalları ve Programları öncelikli olmak üzere, başvuru yapılacak olan alanla ilgili olan Enstitümüz programlarına da başvuru yapılabilecektir.

 

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kesin liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ettikten sonra burs programına kayıt olabileceklerdir.


Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, YÖK tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.

YÖK 100/2000 doktora bursiyerlerine TÜBİTAK'ın sağladığı ek burs imkanı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.