2019-2020 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları hk.

Tüm lisansüstü öğrencilerimizin ders seçimlerini yaparken mutlaka "Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine" başlıklı duyuru dosyasını dikkatlice okumaları gerekmektedir. "Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine" başlıklı duyuruyu okumak için Tıklayınız. İlgili duyuruda tüm programların ders müfredatları da yer almaktadır.

 

Makine Mühendisliği ve İnşaat mühendisliği Anabilim Dalları eğitim müfredatı yenilenmiş olup 2019/2020 güz dönemi kayıt olmuş bu anabilim dalı öğrencileri sadece yeni müfredattan sorumlu olacaklardır. 2019/2020 Güz donemi öncesinde kayıt olmuş İnşaat ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalları Öğrencileri eski müfredatta almış oldukları ders tipleri geçerli olacak olup bu dönem eksik derslerini yeni plandaki ders tiplerine göre seçebileceklerdir.
 
 

YÖK ve YTÜ Senato Esasları gereğince, 2018-2019 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami sürelerini tamamlamış olan, mezuniyet başvurusu yapmış ve mezuniyet süreci devam eden yüksek lisans öğrencilerinin 2019-2020 Güz Dönemi ders kayıt haftasında harç borcu ödemelerine ve tez ve uzmanlık derslerini seçmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, mevzuattaki azami sürelerini tamamlamamış olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyet süreçleri devam ediyor ve ciltli son teslimleri 2019-2020 Güz Dönemine (16.09.2019 Pazartesi günü ve sonrası ciltli tez teslimi yapanlar için geçerlidir. Belirtilen tarihten önce tez teslimi yapacak olan öğrencilerin harç borcu ödemelerine gerek bulunmamaktadır.) denk geliyor ise mutlaka harç borcu (varsa) ödemelerini yaparak tez ve uzmanlık alan derslerini seçmek zorundadırlar. 

 

Harç Ücreti ödeme takvimi içerisinde harç borcunu ödememiş olan öğrencilerimiz öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır (Örneğin; Tez izleme ara raporu veremez, öğrenci belgesi alamaz, izinli sayılma mazereti olsa bile izinli sayılamaz vb.). Harç ödeme takvimi dışında harç ücreti ödemesi yapılamaz.