7143 Sayılı Af Kanunu İle Kaydı Açılan Öğrencilerin Ders İntibak ve Ders Seçimleri Hk (Hatırlatma hk.)

7143 sayılı Af Kanunu kapsamında kayıtları açılmış olan Lisansüstü öğrencilerimizin kayıtlarının açıldığı aşamadaki gerekliliklerini yerine getirmekle beraber, Anabilim Dallarından gelen intibak sonuçlarına göre eksik kalan derslerini aşağıdaki yayınlanan karar metninde belirtilen sürelere göre tamamlamaları gerekmektedir. 
 
Örnek: Doktora Tez Öneri aşamasında olan bir öğrenci, 2018/2019 Bahar döneminin sonuna kadar tez önerisini sunması ve varsa ilgili excel tablosunda belirtilen eksik derslerini 4 dönemde tamamlamak zorundadır.
 
Not: Yeterlik aşamasını başarmış olan öğrencilerin ders almaları yeniden doktora yeterlik sınavına gireceği anlamını taşımamaktadır.
 
İntibak sonuçları için tıklayınız.
Karar metni için tıklayınız.
Af Esasları ve diğer tüm bilgiler için tıklayınız.
 
 

AF DUYURUSU (HATIRLATMA)

  1. 1. 7143 Sayılı Kanunla eklenen 78. Maddesine istinaden Af Kanunu Esasına göre başvuru yapmış öğrencilerin başvuruları değerlendirmiş olup başvuruları kabul edilen öğrencilerin kayıtları 18.07.2018 Tarih 2018/19 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve 05.09.2018 Tarih 2018/21 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile açılmıştır. Listeler için tıklayınız.

Liste 1 (18.07.2018 Tarih ve 2018/19 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı açılanlar)

Liste 2 (05.09.2018 Tarih ve 2018/21 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı açılanlar)

Liste 3(12.09.2018 tarih ve 2018/22 Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Kaydı Açılanlar) 

Liste 4(19.09.2018 tarihli 23. EYK Af kaydı açılanlar)

Liste 5 (26.09.2018 Tarih ve 2018/24 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı açılanlar)

Liste 6 (17.10.2018 Tarih ve 2018/27 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kaydı açılanlar)

Not: Af başvuruları 18 Eylül 2018 tarihinde sonlanacağından değerlendirmesi devam eden öğrenciler bulunmaktadır. Listeler incelemeler sonuçlandıkça yayımlanacaktır.

  1. 2. 7143 Sayılı Af kapsamında kayıtları açılan öğrencilerimiz, yukarıdaki listelerde ilan edilen aşamalardan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı başlangıç sayılarak eğitimlerine başlayacaklardır. Öğrencilerimizin öncelikle tez danışman ve konularını belirleyerek anabilim dallarına başvurmaları gerekmektedir. Mevzuatta belirtilen azami süreler 2018-2019 Güz Yarıyılı itibariyle başlayacaktır.
  2. 3. 04.09.2018/06-04 Sayılı Senato Karar Eki ile kabul edilen Af Esasları (tıklayınız) gereğince tüm kayıt olan öğrencilerimiz Yürürlükteki YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Senato Esaslarına tabidirler ve
  • -Daha önce tanımlanan danışmanlıklar, öğrencinin kaydının silinmesi ile sonlandırılmıştır. Bu nedenle 7143 Sayılı Af kapsamında kayıtları açılan tüm lisansüstü öğrencilerimizin mevcut senato esasları kapsamında tanımlanan süreler içerisinde danışman atama sürecini tamamlamalıdırlar.
  • -Bilimsel Hazırlık aşamasından kayıtları açılan öğrencilerimizin kaldıkları aşamadan devam edeceklerdir. GSIS siteminde, kayıtları silinmeden önce alınması gereken bilimsel hazırlık dersleri mevcut olup bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrencilerimiz ders kayıt takviminde ders seçimini GSIS şifreleri ile yapmaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık kapsamında alınması gereken derslerden kapatılan veya artık hiç verilmeyecek ders var ise öğrencilerimiz anabilim dallarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Yenilenen senato esasları gereğince bilimsel hazırlık öğrencilerimiz için, lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık derslerinin geçme notu CC olarak belirlenmiştir. Lisansüstü seviyesindeki bilimsel hazırlık derslerinin geçme notu ise CB’dir.

  • -Ders aşamasından kayıtları açılmış olan öğrencilerimiz yürürlükteki Senato Esaslarında belirtilen ders yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir. Ders kayıt takvimi (tıklayınız) içerisinde derslere yazılmalıdırlar.
  • -Doktora yeterlik aşamasından kayıtları af kapsamında açılan doktora öğrencilerimiz doktora yeterliliğe başvurmaları gerekmektedir.
  • -Tez öneri aşamasından ve tez ilerleme ara rapor aşamasından kayıtları silinen öğrencilerin kayıtları, tez öneri aşamasından açılmış olup bu öğrencilerimizin tez konularını belirleyerek tez danışman önerilerini anabilim dallarına iletmeleri ve 2018/2019 bahar döneminin sonuna kadar tez önerilerini yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilk başarısızlıkları sayılacaktır.
  1. 4.Af ile kayıtları açılmış olan tüm öğrencilerimizin  GSIS kullanıcı adı ve şifrelerini talep etmek için FR-0406 öğrenci şifre talep formunu doldurarak, GSIS'te kayıtlı mail adreslerinden, bilgiislem@yildiz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

NOT: Bu metin bilgilendirme amaçlı olup, diğer hususlar için YTÜ Lisansüstü Af Esasları, Yürürlükteki YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Senato Esasları geçerlidir