Tez-Dönem Projesi Orijinallik (İntihal) Raporu Değeri %20 Olarak Güncellenmiştir!

Tez/Dönem Projesi Orijinallik (İntihal) Raporu Uygulama Esasları yayımlanmış olup 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni Orijinallik (İntihal) Raporu oranı aşağıdaki maddeye göre (MADDE 5 - (2)) olarak belirlenmiştir. 14 Eylül 2019 tarihi itibariyle mezuniyet başvurusu yapan öğrencilerimiz bu değeri dikkate alarak mezuniyet başvurusu yapacaklardır. Tez/Dönem Projesi Orijinallik (İntihal) Raporu Uygulama Esasları için Tıklayınız.

 

MADDE 5 – (2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı, değerlendirme “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla ’i, “alıntılar dâhil” yapılıyorsa %20’yi geçmemelidir. Tek kaynaktan yararlanma oranı ise %2’yi geçmemelidir. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. Bu oranları sağlayamayan tezler, tez savunmasına alınamaz. Benzerlik oranı hesaplanırken, öğrencinin tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar kapsam dışında bırakılır. 

 

Ayrıca aşağıdaki madde (MADDE 4 - (1)) uyarınca, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı mezuniyet başvuru dönemlerinde Orijinallik (İntihal) Raporları sadece Enstitümüz tarafından alınacaktır.

 

MADDE 4 - (1) Süreçle ilgili karar yetkisi Enstitüde olmak üzere Tez Çalışması Orijinallik Raporu, Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sağlanan İntihal Tespit Programı kullanılarak, kendi kişisel hesapları üzerinden tez danışmanları veya Enstitü tarafından alınır.