2019-2020 Güz Yarıyılı Özel/Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.

2019-2020 GÜZ YARIYILI İÇİN ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

Özel ve Misafir Öğrenci Başvuruları 24-27 Eylül 2019 (Son başvuru tarihi: 27.09.2019 Saat: 16.00) tarihleri arasındadır. Dersler 16 Eylül 2019 tarihinde başlamıştır. Kesin başvuru yapacak öğrenciler, dilerlerse seçtikleri derslere 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren katılabilirler.

 

Başvuru Aşaması

-Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

-Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların, herhangi bir üniversitede lisansüstü kayıtlı olsun veya olmasın katkı payı ödemesi gerekmektedir.

-Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.

-Ödemesini yapan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

 

İstenilen Belgeler

 

1-) Misafir Öğrencilerden  İstenilen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olan Öğrenciler için)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 

- Öğrenci belgesi, 

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

2-) Özel Öğrencilerden İstenilen Belgeler (Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya)

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (Special-Visiting Student Course Registration Form) **

 

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini  gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel / Misafir öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Kışla Binası A Blok Giriş Katı/ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

 

 

 

Önemli Not: 

1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 24-27 Eylül 2019 tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.

2-)  YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları (2018):

      Ders Saydırma

      MADDE 19- 

      (3) Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir. Kayıt olduğu programın haricinde, enstitüdeki diğer lisansüstü programlardan özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 2 (iki) ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerden toplam en fazla 3 (üç) ders saydırılabilir.

    (5) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur. Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.