2019-2020 Bahar Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuruları Hk.

2019-2020 BAHAR YARIYILI İÇİN ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 

 

Özel Öğrenci Başvuruları 11-14 Şubat 2020 (Son başvuru tarihi: 14.02.2020 Saat: 16.00) tarihleri arasındadır. Dersler  03 Şubat 2020 tarihinde başlamıştır. Kesin başvuru yapacak öğrenciler, dilerlerse seçtikleri derslere 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren katılabilirler.

 

Başvuru Aşaması

-Aday öğrenciler öncelikle aşağıda kendisine uygun olan Başvuru Formunu elektronik ortamda doldurmalı ve ilgili Anabilim Dalı  Başkanlığına onaylatmalıdır. (KAŞE ve İMZA olmalıdır.)

-Özel Öğrenci olarak başvuruda bulunanların katkı payı ödemesi gerekmektedir.

-Sonra Harç Bürosuna giderek ödeme yapacakları Katkı Payı ücretini hesaplattırmalı ve istenilen banka vasıtasıyla ödemesini yapmalıdır.

-Ödemesini yapan Öğrenci Harç Bürosundan Borcu olmadığına dair evrak almalıdır ve aşağıda belirtilen belgelerin bir kopyasını Harç Bürosuna teslim etmelidir. 

-Anabilim dalı başkanlıklarından ve Harç Bürosundan onay alan öğrenciler aşağıdaki belgelerin bir kopyasını ise enstitümüze teslim ederek başvurusunu tamamlamalıdır.

 

 

İstenilen Belgeler

 

1-) Özel Öğrencilerden  İstenilen Belgeler (Farklı Bir Yükseköğretim Kurumunda Lisansüstü Programa Kayıtlı Olan Öğrenciler için)

- Katkı payının ödendiğine ilişkin dekont* ve 1 fotokopisi (dekont Harç Bürosuna, fotokopi ise enstitümüze teslim edilmelidir)

- Üniversitemizden alınacak ders/dersler ile ilgili kayıtlı oldukları Enstitü tarafından verilen onay belgesi (Enstitü Yönetim Kurulu kararı), 

- Öğrenci belgesi, 

- Transkript (2 kopya), 

- Diploma fotokopisi (2 kopya), 

- Nüfus cüzdan fotokopisi (2 kopya) 

FR-0316 Özel veya Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu **

**Katkı payı ödendikten sonra Harç Bürosuna gidilerek FR-0316 başvuru formu “Borcu yoktur” olarak kaşeletilmelidir.

 

-İngilizce verilen derslere kayıt  yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge

-Türkçe verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrenci için ise minimum C1 seviyesinde TÖMER belgesi (Devlet Üniversitelerinden alınmış olması kaydıyla)

 

NOT: İlgili forma tıkladığınızda YTÜ Kalite Koordinatörlüğü Sayfasına yönlendirilmektesiniz. Bu sayfadaki arama kısmına "Form numarası" veya "Form İsmini" yazarak, indirmek istediğiniz forma ulaşabilirsiniz. Örnek için tıklayınız.

 

KATKI PAYI HESAPLAMALARI

Özel öğrenciler ücret ödemeleri ile ilgili detayları ve katkı payı miktarını öğrenmek için tıklayınız. Açılan sayfadan “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel-Misafir Öğrenciler için Ders Kaydı ve Ödeme Bilgileri” dokümanına ulaşabilirsiniz.

 

Harç Bürosu Adres: 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Kışla Binası A Blok, A-1009

 

Önemli Not: 

1-) Başvuru yapacak öğrenciler yukarıda belirtilen tüm işlemleri 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında tamamlamalıdırlar.

2-)  YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları (2018):

      Ders Saydırma

      MADDE 19- 

      (3) Öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü lisansüstü programından özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 3 (üç) ders, öğrencinin ders yüküne saydırılabilir. Kayıt olduğu programın haricinde, enstitüdeki diğer lisansüstü programlardan özel öğrenci statüsünde önceden almış ve başarmış olduğu derslerden en fazla 2 (iki) ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde alınan derslerden toplam en fazla 3 (üç) ders saydırılabilir.

    (5) Ders saydırma işlemi yaptırmak isteyen öğrenci, Üniversite’de bir programa kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde, saydırmak istediği ders/derslerin ders müfredatı ile anabilim/anasanat dalı kuruluna bir dilekçe ile başvurur. Ders saydırma işlemi anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.