Önemli Güncelleme - 2019-2020 Bahar Yarıyılı Özel/Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.

04.02.2020 tarihli "2019-2020 Bahar Yarıyılı Özel/Misafir Öğrenci Başvuruları Hk." başlıklı duyurumuz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.02.2020 Tarih ve 75850160-104.01.03.01-E.10364 Sayılı Yazısı uyarınca web sitemizden kaldırılmıştır.

22 Kasım 2019 Tarih ve 30956 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aşağıda verilmiş olan maddesi uyarınca bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığını onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

İlgi yazınca uyarınca bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmayan öğrenciler özel öğrenci olarak başvuru yapamayacaklardır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

(Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2016 Resmi Gazete Sayısı: 29690)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 31 - (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.