Doktora Yeterlik Sınav Başvurusunu Başarıyla Tamamlamış olan Öğrencilerimizin Dikkatine!

Doktora Yeterlik Yazılı sınavları 02.03.2020-13.03.2020 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlıklarınca belirlenen, yer, saat ve tarihlerde yapılacak olup Anabilim dallarının web sitelerinde ilan edilecektir. Yeterlik yazlı sınavlarından başarılı olan öğrencilerin sözlü sınav jürileri, Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Enstitüye bildirilerek, 30.03.2020 tarihine kadar yapılması sağlanacaktır.

YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları MADDE 30 gereğince doktora yeterlik süreçleri işletilecektir.

  •   Öğrencinin yazılı bölümden başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı sınavlarının her aşamasından en az 60/100 puan almalıdır ve yazılı bölüm ortalaması en az 70/100 olmalıdır.
  • Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır.
  • Yazılı ve Sözlü Sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.
  • Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

 

Doktora Yeterlik Takvimi içerisinde başarıyla Doktora Yeterlik Sınav Başvurusu Yapmış Öğrencilerimizin Dikkatine!

 

Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Yer, Tarih ve Saat blgileri ile sınavların kapsamı Anabilim Dalları web sitelerinde ilan edilmiştir. Üniversite sunucularımızda yaşanan problem sebebiyle bazı Anabilim Dallarının web sitelerinde ilgili duyurulara ulaşılamayabilir. Ancak, ilgili duyuruların erişilebilir hale gelmesi için çalışmalar sürmektedir. Bu sorunu yaşamaya devam eden Anabilim Dalları mevcut ise öğrencilerimizin ilgili Anabilim Dallarıyla şahsen iletişime geçmeleri gerekmektedir.