Shining Star Programı

Dayanak: Üniversitemiz Senatosunun 19.12.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında alınan karar için Tıklayınız.

 

SHINING STAR PROGRAMI KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS ALMAK İSTEYEN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE:

Lisans programı öğrencilerinin yüksek lisans programından ders alabilecekleri ve mezun olmaları durumunda, sınavsız ve kontenjan dışı tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanabilmeleri için "Shining Star Programı"na başvuru yapabilirler.

Başvuru Koşulları:

• Programa en erken lisans öğreniminin beşinci yarıyılının başında olan Üniversitemiz öğrencileri başvurabilir.

• Başvuru sırasında, teorik ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir.

• Başvurular lisansüstü ders kayıt tarihlerinde Bölüm/Program Başkanlıklarına yazılı olarak yapılır. Kayıtlı olunan Fakülte Yönetim Kurulu onayı ve ders alınmak istenilen Enstitü’nün Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü düzeyde ders alınabilir.

•Lisans öğrenimi sonunda, Tezli Yüksek Lisans programına geçişin yapılabilmesi için, lisans öğrenimi sırasında en az 5 Lisansüstü dersinden CB veya üzeri bir not ile başarılı olunması ve bu derslerin lisans AGNO’suna katılmamış olması gerekmektedir.

•Öğrencinin başvurmak istediği Tezli Yüksek Lisans programına başvuru için, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu bölümlerden mezun olunması gerekmektedir. Her bir Yüksek Lisans Programı için kabul edilen Lisans program listesini görmek için Tıklayınız.

Başvuru Şekli: Başvurular kayıtlı olunan bölüm başkanlığına yapılır.

Başvuru Tarihleri: İlgili dönemin lisansüstü ders kayıt takvimi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Başvuru formu ve güncel transkript. Başvuru formu için Tıklayınız

NOT: Resmi prosedür işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden derslerin başladığı ilk haftadan itibaren seçtiğiniz derslere katılabilirsiniz.

 

LİSANS MEZUNU OLUP SHINING STAR PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

Kayıt Koşulları:

  • Lisans öğrenimi sırasında Fakülte Yönetim Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile "Shining Star Programı" kapsamında ders almış olmak.
  • "Shining Star Programı" kapsamında  lisans ortalamasına katılmamış en az beş (5) lisansüstü dersten başarılı olmak.
  • Üniversitemiz ilgili lisans programından mezun olmak.

Kayıt Şekli: FBE’ye şahsen başvuru (A-2023 numaralı Arşiv Odası)

Kayıt Tarihleri: İlgili dönemin lisansüstü başvuru takvimi

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Kayıt yapmak istediği Lisansüstü Programı belirten dilekçe için Tıklayınız.
  • T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
  • Lisans Diploması veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Mezuniyet Belgesi
  • Lisans Transkripti Aslı veya E-devletten alınmış elektronik olarak doğrulanabilir Transkript
  • ALES veya GRE Belgesi (Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak)
  • Yabancı Dil Belgesi [Senato Esaslarında belirtilmiş olan minimum puanı sağlamış olmak (Öğretim dili Türkçe olan Tezli Yüksek Lisans programları hariç)]

Not 1: Derslerini başarı ile tamamlayan Shiningstar adaylarımızın yüksek lisansa kayıtlarının tamamlanması için programa ait minumum ALES puanına sahip olması gerekir.   YÖK lisansüstü yönetmeliği gereğince lisansüstü programlara kayıt olmak isteyen öğrenciler için ALES zorunludur. Dolayısıyla Shiningstarlarımız da ilgili programa ait minimum ALES koşulunu sağlamalıdır.

 
Not 2: Türkçe lisansüstü programlarımıza kayıt olmak isteyen Shiningstarlarımız için yabancı dil puan şartı olmamakla birlikte, İngilizce lisansüstü programlarımıza kayıt olmak isteyen adaylar ilgili programa ait minimum yabancı dil koşulunu da sağlamalıdır. 
 

Not 3: Derslerini başarıyla tamamlamasını takip eden dönemde kayıt yaptırmayan Shiningstar adaylarımızın kayıt hakları saklı olup, daha sonraki dönemlerde de kayıt yaptırabilirler.